Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Oficina de Responsabilitat Social

L’Oficina de Responsabilitat Social  es dedica a planificar i a coordinar actuacions transversals encaminades a aconseguir els objectius marcats per l’estratègia Europa 2020.

L’objectiu és esmenar els defectes del model de creixement actual i crear les condicions per a un creixement més intel·ligent, sostenible i integrador.  En concret, incideix en els àmbits següents:

-    Ocupació de qualitat
-    I+D
-    Canvi climàtic i energia
-    Educació
-    Pobresa i exclusió social

La finalitat és incorporar de manera sistemàtica en el Consell de Mallorca i en els seus ens dependents criteris de responsabilitat social, ètica, ambiental i de proximitat en els processos de contractació i, en general, en les relacions econòmiques amb tercers, creant una mínima tècnica especialitzada que, amb caràcter transversal i permanent, incideixi en la planificació, execució i avaluació de les polítiques de responsabilitat social de la Institució, a partir dels processos econòmics vinculats a la contractació.

Les actuacions per tal d’aconseguir-ho són:

1. Implantació de la contractació socialment responsable.

Fer servir els contractes com a instruments eficaços de promoció d’ocupació de qualitat, treball digne, inclusió social, accessibilitat, comerç ètic i igualtat de dones i homes.

2. Impuls a la responsabilitat social corporativa i a l’economia social i solidària.

Canalitzar i divulgar la RSC d’empreses i/o persones compromeses amb el desenvolupament sostenible des de la dimensió social, econòmica i mediambiental.

Identificar projectes i respostes davant els reptes socials d’empreses i/o persones capaces de generar, de manera sostenible, nous productes i serveis, d’obrir nous mercats amb futur i de repercutir els beneficis en la millora col·lectiva.

Aprofitar el potencial de les empreses d’economia social i solidària per aconseguir els objectius principals de l’Estratègia Europa 2020.

3. Creació d’una unitat estadística.

Donar visibilitat i transparència a les dades de què disposa el Consell de Mallorca fruit de la seva activitat en el marc de les seves competències.

Donar visibilitat i transparència a les dades de què disposa el Consell de Mallorca.

Facilitar un accés fàcil i transparent a la informació estadística sobre els serveis i l’activitat del Consell que garanteixi que la informació que arriba a la ciutadania s’ajusta a criteris d’objectivitat i de solvència i els faciliti l’anàlisi de la realitat o la presa de decisions.

El Consell convoca els primers Premis a les Pràctiques Exemplars en Responsabilitat Social 2018

El Consell convoca els primers Premis a les Pràctiques Exemplars en Responsabilitat Social 2018

(27/09/2018)

Els guardons reconeixen una pràctica socialment responsable que es desenvolupi en aquest moment i que pugui servir d’exemple, és a dir, de referent i inspiració per a l'empresariat.

https://seu.conselldemallorca.net/ca/fitxa?key=29353

El Consell de Mallorca convoca els primers Premis a les Pràctiques Exemplars en Responsabilitat Social 2018, a través de l'Oficina de Responsabilitat Social de la institució. Es tracta d'uns guardons per reconèixer una pràctica socialment responsable que es desenvolupi en aquest moment i que pugui servir d’exemple, és a dir, de referent i inspiració per a l'empresariat. 

Els guardons compten amb cinc categories:

1.    Premi a la Pràctica Exemplar (PE) d’un projecte emprenedor. La persona no ha d'haver constituït l'empresa o ha de fer 6 mesos, com a màxim, que ha estat creada des de la publicació d’aquesta convocatòria. Dotació econòmica del premi: 9.000 euros.
2.    Premi a la PE d’un treballador autònom o d’una treballadora autònoma. Dotació econòmica: 9.000 euros.
3.    Premi a la PE d’una microempresa (menys de 10 treballadors). Dotació econòmica: 9.000 euros.
4.    Premi a la PE d’una empresa petita (menys de 50 treballadors). Dotació econòmica: 9.000 euros.
5.    Premi a la PE d’una empresa mitjana (menys de 250 treballadors). Dotació econòmica: 9.000 euros.

Juntament amb els premis, es proposaran tres reconeixements, un dels quals ha de ser reconeixement d’una PE d’una entitat del sector públic; reconeixement d’una PE d’una empresa gran (250 treballadors o més) i, a proposta del jurat, reconeixement a la trajectòria exemplar d’una persona. 

El conseller d'Economia i Hisenda, Cosme Bonet, s'ha mostrat convençut que «aquests guardons, que estan dotats amb un total de 45.000 euros, permetran donar visibilitat les empreses d’aquesta illa que són responsables socialment, i a posar en valor la seva feina». 
 
Segons la directora insular d'Hisenda, Pressuposts i Projectes, i responsable alhora de l'Oficina de Responsabilitat Social, Cristina Ballester, els guardons pretenen «reconèixer la tasca exemplar en matèries concretes dels projectes emprenedors o empreses, posant-les en valor per primera vegada a la història en forma de premi institucional, de la mà de totes les entitats col·laboradores, com mana l'objectiu de desenvolupament sostenible (ODS) número 17». Amb tot, Ballester assegura que «aquestes pràctiques serveixen per garantir la sostenibilitat dels projectes o empreses que hi participin, equilibrant els beneficis econòmics, socials i mediambientals i posant el gra d'arena en aconseguir part dels ODS de l'Agenda 2030 d'Europa».

La directora insular espera que aquestes pràctiques «tenguin la difusió i visibilitat suficient per servir d'exemple». 

Presentació de propostes
Les propostes a les candidatures es poden presentar fins al 15 d'octubre de 2018. Les bases de la convocatòria es poden trobar al web

Pel que fa al jurat que concedirà tant els guardons com els reconeixements, estarà compost per membres seleccionats per la seva trajectòria i reconegut prestigi en el camp de la responsabilitat social. 

Col·laboració 
Els guardons compten amb la col·laboració del Cercle d’Economia de Mallorca; Eticentre; la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Mallorca; la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears; la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca; la Universitat de les Illes Balears; UGT Balears i CCOO- Illes Balears. 

Documents relacionats

Tràmits i procediments relacionats