Batedora DO-GA

Lloc

Carretera Ma-3130, km 8,9 (intersecció del camí de Son Bauló)

Més informació

No es requereix visita concertada, perquè està ubicada a l’exterior.

Descripció

Les batedores DO-GA es varen fabricar a principi de la dècada de 1950, per Domingo Fontirroig (de Lloret), que es va associar amb Gabriel Prohens (de Llucmajor). Tots dos varen patentar les batedores amb el nom de DO-GA (DOmingo + GAbriel).
Se’n fabricaren tres models: el model I, el més senzill; el model II, anomenat popular i del qual encara se’n conserva almanco un exemplar en mans privades, i el model III.
Aquesta batedora correspon al model I. El preu de venda, devers l’any 1955, era de 34.500 pessetes. Les batedores s’empraven tant per batre cereals: blat, civada i ordi, com llegum. Aquest model es va manufacturar i es va muntar a la botiga fusteria que s’ubicava al carrer de s’Arracó, núm. 23, de Lloret de Vistalegre. Posteriorment, el negoci es va expandir i es va construir un local nou al carrer del Paradís. 
Cal dir que algunes peces les fabricaven altres fusters i ferrers: Can Trinxet d’Algaida en feia les politges; la ferreria de Can 40 de Sencelles en feia els garbells i, durant un període de molta activitat, se n’encarregava dels bastiments el taller de Can Prohens de Llucmajor. En canvi, tot el muntatge es feia als tallers de Lloret. 
El taller va tancar devers l’any 1965.
Les batedores DO-GA es varen usar per tot Mallorca, però també s’exportaren a diversos indrets de l’Estat: Andalusia, Catalunya, Lleó, Navarra, etc.
Aquesta batedora la va donar Bartomeu Gomila Munar, Fred, a l’Ajuntament de Lloret l’any 1997.
L’any 2017 el Consell de Mallorca la va restaurar.


Informació relacionada