Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Pesca fluvial

La pesca fluvial és l’activitat esportiva o professional en la que es capturen de forma activa o passiva els animals que habiten a les aigües insulars. Embassaments, torrents, canals, estanys, basses de rec i albuferes configuren aquestes aigües.

Qui pot pescar a les aigües fluvials?

Hi pot pescar tota persona que tengui i porti la llicència de pesca fluvial i que compleixi la resta de requisits, respect dels llocs, les espècies que es poden pescar i les talles mínimes.

Aigües de règim especial

Determinades aigües estan sotmeses a un règim especial. Es tracta dels vedats declarats com a tals i ens els quals la pesca no està oberta a tots els pescadors amb llicència de pesca fluvial.

Talles mínimes

S’han de respectar les talles mínimes definides a l’article 5 del Reglament CEE 3094/86, de 7 d’octubre:

  • Anguila (Anguilla anguilla) 25 cm
  • Truita americana (Oncorhhynchusmykissi) 19cm
  • Llobarro (Dicentrarchuslabrax) 23cm
  • Llises (Chelonlabrosus, Mugilcephalus i Lisa sps) 25cm
  • Orada (Sparusaurata) 20cm
  • Mabre (Lithognathusmormyrus) 20 cm
  • Verderol (Serioladumerili) 30cm
  • Pelaies (Solea sps) 20cm
  • Sard (Diplodussargus) 15cm
  • Variada (Diplodusvulgaris) 15cm

Documents relacionats

Tràmits i procediments relacionats