Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

El Consell de Mallorca, en l’àmbit de les seves competències en matèria de planificació territorial i urbanística, així com d’altres polítiques sectorials d’incidència paisatgística, ha anat configurant un marc de referència propici per impulsar i desenvolupar tot un conjunt de polítiques de paisatge, en aplicació del Conveni europeu del paisatge (CEP) del Consell d’Europa.

La necessitat d’establir aquesta política explícita i coordinada de paisatge per a Mallorca es fonamenta en l’existència d’un patrimoni paisatgístic singular, divers i fràgil, que cal preservar, gestionar i valorar. La realitat material del paisatge és, a més, a la base de percepcions socials sobre les quals es construeixen tant la identitat dels habitants de Mallorca com una part significativa de les imatges que contribueixen a l’atractiu turístic de l’illa.

Des de l’adhesió al Conveni europeu del paisatge (2008), el Departament de Territori i Infraestructures ha continuat el recorregut iniciat amb les polítiques de paisatge, des de la formulació de les Bases per a una estratègia de paisatge de Mallorca (2009), juntament amb la incorporació de les accions d’intervenció i de millora paisatgística a desenvolupar mitjançant el PTIM, als àmbits d’intervenció paisatgístics (2011), seguint amb el foment de l’accés públic al gaudi del paisatge i la seva interpretació mitjançant la Llei de camins públics i rutes senderistes (2018), fins a arribar a la recentment aprovada Estratègia de paisatge del Consell de Mallorca (2019).

Es així com, finalment, amb el document de l’Estratègia de paisatge s’han determinat 6 objectius, 24 estratègies i 81 directrius que han de permetre implementar les mesures adequades per desplegar una política insular en matèria de paisatge i contribuir a fomentar una ordenació integral del territori, situant el paisatge com l’element clau per incidir en la millora de la qualitat de vida de la població, la sostenibilitat i la identitat del territori.

Observatori del paisatge

L'Observatori d'assessorament, seguiment i gestió de la política del paisatge de Mallorca funciona com a òrgan assessor, orientador, de seguiment i d'impuls a la gestió de l'Estratègia del paisatge del Consell de Mallorca. Igualment es configura com a òrgan impulsor de les accions en matèria de paisatge que exerceix el Consell , atès que és l'oficina tècnica amb atribucions d'execució efectiva de les polítiques de paisatge d'ordre territorial en el marc del previst a la Norma 70 del Pla Territorial Insular de Mallorca.

Documents relacionats