Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Ocupació pública

El Consell de Mallorca està compromès en una gestió eficient i de qualitat, en la professionalització dels recursos humans de la institució,  amb la finalitat de promoure l’optimització dels recursos disponibles, la provisió més eficient dels llocs de treball, el desenvolupament d’uns processos de gestió orientats a satisfer les necessitats i les expectatives de la ciutadania, en el marc d’una cultura d’orientació als resultats i de transparència i d’innovació, que impulsa la corresponsabilitat i la professionalitat del personal d’aquesta institució.

Com a institució que ha d'avaluar de manera contínua el grau d’eficàcia, de qualitat i d’efectivitat dels seus serveis i activitats, els processos de canvi o els projectes de modernització que s’impulsen s’han de basar en la coordinació de les actuacions a desenvolupar, en la implicació i professionalitat del personal i en la mesura de manera permanent dels objectius i dels resultats assolits.

S’ha configurat un escenari diferent per a la institució i per l’estructura del Consell de Mallorca, la qual cosa obliga a variar la definició i l’execució de les polítiques transversals, així com els instruments de gestió de recursos humans, que han de tenir com a referència els valors de professionalitat, competències, flexibilitat, racionalitat, vocació de servei públic i reconeixement de l’acompliment consagrats en el marc normatiu d’aplicació.

Selecció del personal

L’equip de selecció del Consell de Mallorca treballa acomplir aquest model de gestió dels recursos humans i impulsa processos selectius i de provisió, que respectant els principis d’igualtat, de mèrit i capacitat, permetin seleccionar les persones amb les competències i el perfil més adequats per accedir i ocupar els llocs de treball de les ofertes d’ocupació.

Els instruments i acords per a la selecció i provisió, fruit de la negociació amb els sindicats amb representativitat, aprovats a les meses de negociació amb un consens ampli, s’han adaptat als models nous de gestió dels recursos humans, que, mitjançant acords per a l’ordenació dels recursos humans, han permès disposar de sistemes de selecció i provisió orientats a la professionalització, transparència i innovació, amb vista a l’eficiència i a la qualitat de servei públic.

Formació del personal funcionari i laboral

La formació contínua del personal al servei del Consell és un objectiu organitzacional que permet assumir més reptes professionals, augmentar la responsabilitat i assolir objectius emprant el Pla de Formació, aprovat per Consell Executiu. Aquest Pla de Formació permet potenciar la formació continua com una eina de capacitació per a un sistema de gestió per competències professionals i adaptar-se a la innovació en formes noves de treball per processos amb criteris de qualitat i a les noves tecnologies.  Accions necessàries per augmentar l’acceptació i formar part activa de la gestió del canvi, que permetin una gestió eficaç i àgil, i hi facilitin l’accessibilitat a la ciutadania, eix central de l’Administració i a qui s’adrecen les seves actuacions.

Els cursos i les accions formatives incloses en el Pla de Formació s’implementen anualment i són gestionats i executats per l’equip de formació del Consell. A més, aquest equip vetla per la qualitat del personal formador i pels continguts dels cursos impartits.

En aquest apartat, podreu trobar tota la informació referent a les borses i ofertes de feines dependents del Consell de Mallorca, així com el Pla de Formació i els cursos i les accions formatives del personal del Consell de Mallorca.

El Consell incorpora cinc sergents a la plantilla de Bombers de Mallorca

El Consell incorpora cinc sergents a la plantilla de Bombers de Mallorca

(15/02/2019)

El Consell de Mallorca compta des d’avui amb cinc sergents més al servei de Bombers de Mallorca que han pres possessió aquest divendres a Palau Reial. Cal destacar que, després de disset anys, s’ha fet una promoció interna per ampliar aquest servei.

D’aquesta manera, la promoció interna servirà per dotar el servei d’una estructura piramidal de comandaments efectiva que garanteixi la implementació de protocols i procediments operatius. També permetrà una gestió més eficient de les incidències diàries als vuit parcs territorials.
A més, amb l’increment de sergents s’aconsegueix una cobertura que permetrà garantir una dotació operativa de dos sergents per dia i un total de vuit sergents al servei de Bombers de Mallorca.


El president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha expressat que «des del Consell de Mallorca som conscients de la importància i de la feina que fan els bombers i, per això, des d’un principi hem treballat per reforçar el servei». A més, Ensenyat ha afegit que «no hem d’oblidar que la seva tasca ha de ser eficaç, efectiva i segura. Sobretot, perquè en la majoria de les actuacions el més important és la vida de les persones, incloent-hi la seva pròpia».

La consellera de Modernització i Funció Pública, Carmen Palomino, ha assegurat que «després de disset anys es fa una promoció interna de sergents i també de caporals que s’incorporaran el juny». També la consellera ha explicat que «s’està dotant el servei de bombers de forma adequada a les necessitats que tenen i esperem que, en la pròxima legislatura, es pugui completar aquesta dotació per prestar un major servei a la ciutadania».
 

Per part seva, el conseller de Desenvolupament Local, Joan Font, ha afegit que «és una gran notícia per al servei d’emergències dels bombers de Mallorca». També ha destacat que «aquesta iniciativa compleix l’objectiu inicial que ens vàrem marcar de cara a aconseguir un cos que pugui donar un servei de qualitat».
 

Pròximes incorporacions
A més dels cinc sergents, també passen a formar part del servei de Bombers de Mallorca vint-i-quatre caporals. 

Documents relacionats

Tràmits i procediments relacionats