Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Ocupació pública

El Consell de Mallorca està compromès en una gestió eficient i de qualitat, en la professionalització dels recursos humans de la institució,  amb la finalitat de promoure l’optimització dels recursos disponibles, la provisió més eficient dels llocs de treball, el desenvolupament d’uns processos de gestió orientats a satisfer les necessitats i les expectatives de la ciutadania, en el marc d’una cultura d’orientació als resultats i de transparència i d’innovació, que impulsa la corresponsabilitat i la professionalitat del personal d’aquesta institució.

Com a institució que ha d'avaluar de manera contínua el grau d’eficàcia, de qualitat i d’efectivitat dels seus serveis i activitats, els processos de canvi o els projectes de modernització que s’impulsen s’han de basar en la coordinació de les actuacions a desenvolupar, en la implicació i professionalitat del personal i en la mesura de manera permanent dels objectius i dels resultats assolits.

S’ha configurat un escenari diferent per a la institució i per l’estructura del Consell de Mallorca, la qual cosa obliga a variar la definició i l’execució de les polítiques transversals, així com els instruments de gestió de recursos humans, que han de tenir com a referència els valors de professionalitat, competències, flexibilitat, racionalitat, vocació de servei públic i reconeixement de l’acompliment consagrats en el marc normatiu d’aplicació.

Selecció del personal

L’equip de selecció del Consell de Mallorca treballa acomplir aquest model de gestió dels recursos humans i impulsa processos selectius i de provisió, que respectant els principis d’igualtat, de mèrit i capacitat, permetin seleccionar les persones amb les competències i el perfil més adequats per accedir i ocupar els llocs de treball de les ofertes d’ocupació.

Els instruments i acords per a la selecció i provisió, fruit de la negociació amb els sindicats amb representativitat, aprovats a les meses de negociació amb un consens ampli, s’han adaptat als models nous de gestió dels recursos humans, que, mitjançant acords per a l’ordenació dels recursos humans, han permès disposar de sistemes de selecció i provisió orientats a la professionalització, transparència i innovació, amb vista a l’eficiència i a la qualitat de servei públic.

Formació del personal funcionari i laboral

La formació contínua del personal al servei del Consell és un objectiu organitzacional que permet assumir més reptes professionals, augmentar la responsabilitat i assolir objectius emprant el Pla de Formació, aprovat per Consell Executiu. Aquest Pla de Formació permet potenciar la formació continua com una eina de capacitació per a un sistema de gestió per competències professionals i adaptar-se a la innovació en formes noves de treball per processos amb criteris de qualitat i a les noves tecnologies.  Accions necessàries per augmentar l’acceptació i formar part activa de la gestió del canvi, que permetin una gestió eficaç i àgil, i hi facilitin l’accessibilitat a la ciutadania, eix central de l’Administració i a qui s’adrecen les seves actuacions.

Els cursos i les accions formatives incloses en el Pla de Formació s’implementen anualment i són gestionats i executats per l’equip de formació del Consell. A més, aquest equip vetla per la qualitat del personal formador i pels continguts dels cursos impartits.

En aquest apartat, podreu trobar tota la informació referent a les borses i ofertes de feines dependents del Consell de Mallorca, així com el Pla de Formació i els cursos i les accions formatives del personal del Consell de Mallorca.

El Consell Executiu aprova una oferta d’ocupació pública de 20 places per al 2018

El Consell Executiu aprova una oferta d’ocupació pública de 20 places per al 2018

(03/12/2018)

El Consell Executiu del Consell de Mallorca ha aprovat una oferta d’ocupació pública de 20 places per al 2018. Atenent a la taxa de reposició ordinària, representa una oferta d’una vintena de vacants, distribuïdes de la manera següent: 15 d’auxiliar d’administració general (10 pel torn lliure i 5 per promoció interna), i 5 de bomber/a conductor/a. Aquesta oferta, conjuntament amb les de 2016 i 2017, permetran fer una convocatòria de concurs oposició amb un total de 64 places, de les quals 51 corresponen a l’escala general i 13 a bombers/es conductors/es, que es distribuiran de la manera següent:

- Escala general (51):

  • 11 de tècnic/a d’administració general: 3 per torn lliure, 3 per promoció interna i 5 dins del Pla d’Estabilització.
  • 5 administratiu/iva d’administració general: 2 per torn lliure, 2 per promoció interna i 1 dins del Pla d’Estabilització.
  • 35 d’auxiliar d’administració general: 16 per torn lliure, 9 per promoció interna i 10 dins del Pla d’Estabilització.

- Bombers/es conductors/es (13): 9 per torn lliure i 4 per promoció interna.

La consellera de Modernització i Funció Pública, Carmen Palomino, ha assegurat que «l’objectiu d’aquesta convocatòria és dotar d’estabilitat als professionals de la casa i davallar la taxa d’interinatge que actualment es troba en el 47,30 %)». Pel que fa a les dates de la convocatòria, la consellera ha detallat que «el mes de gener s’iniciaran les negociacions amb els sindicats per establir un calendari i aprovar les convocatòries». La publicació de l’oferta d’ocupació pública corresponent al 2018 es farà aviat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

Documents relacionats

Tràmits i procediments relacionats