Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Ocupació pública

El Consell de Mallorca està compromès en una gestió eficient i de qualitat, en la professionalització dels recursos humans de la institució,  amb la finalitat de promoure l’optimització dels recursos disponibles, la provisió més eficient dels llocs de treball, el desenvolupament d’uns processos de gestió orientats a satisfer les necessitats i les expectatives de la ciutadania, en el marc d’una cultura d’orientació als resultats i de transparència i d’innovació, que impulsa la corresponsabilitat i la professionalitat del personal d’aquesta institució.

Com a institució que ha d'avaluar de manera contínua el grau d’eficàcia, de qualitat i d’efectivitat dels seus serveis i activitats, els processos de canvi o els projectes de modernització que s’impulsen s’han de basar en la coordinació de les actuacions a desenvolupar, en la implicació i professionalitat del personal i en la mesura de manera permanent dels objectius i dels resultats assolits.

S’ha configurat un escenari diferent per a la institució i per l’estructura del Consell de Mallorca, la qual cosa obliga a variar la definició i l’execució de les polítiques transversals, així com els instruments de gestió de recursos humans, que han de tenir com a referència els valors de professionalitat, competències, flexibilitat, racionalitat, vocació de servei públic i reconeixement de l’acompliment consagrats en el marc normatiu d’aplicació.

Selecció del personal

L’equip de selecció del Consell de Mallorca treballa acomplir aquest model de gestió dels recursos humans i impulsa processos selectius i de provisió, que respectant els principis d’igualtat, de mèrit i capacitat, permetin seleccionar les persones amb les competències i el perfil més adequats per accedir i ocupar els llocs de treball de les ofertes d’ocupació.

Els instruments i acords per a la selecció i provisió, fruit de la negociació amb els sindicats amb representativitat, aprovats a les meses de negociació amb un consens ampli, s’han adaptat als models nous de gestió dels recursos humans, que, mitjançant acords per a l’ordenació dels recursos humans, han permès disposar de sistemes de selecció i provisió orientats a la professionalització, transparència i innovació, amb vista a l’eficiència i a la qualitat de servei públic.

Formació del personal funcionari i laboral

La formació contínua del personal al servei del Consell és un objectiu organitzacional que permet assumir més reptes professionals, augmentar la responsabilitat i assolir objectius emprant el Pla de Formació, aprovat per Consell Executiu. Aquest Pla de Formació permet potenciar la formació continua com una eina de capacitació per a un sistema de gestió per competències professionals i adaptar-se a la innovació en formes noves de treball per processos amb criteris de qualitat i a les noves tecnologies.  Accions necessàries per augmentar l’acceptació i formar part activa de la gestió del canvi, que permetin una gestió eficaç i àgil, i hi facilitin l’accessibilitat a la ciutadania, eix central de l’Administració i a qui s’adrecen les seves actuacions.

Els cursos i les accions formatives incloses en el Pla de Formació s’implementen anualment i són gestionats i executats per l’equip de formació del Consell. A més, aquest equip vetla per la qualitat del personal formador i pels continguts dels cursos impartits.

En aquest apartat, podreu trobar tota la informació referent a les borses i ofertes de feines dependents del Consell de Mallorca, així com el Pla de Formació i els cursos i les accions formatives del personal del Consell de Mallorca.

El catàleg de funcions dels llocs de treball del Consell es publica al BOIB

El catàleg de funcions dels llocs de treball del Consell es publica al BOIB

(11/01/2019)

El nou catàleg de funcions dels llocs de treball s'ha publicat aquest dijous al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Aquest document cobreix una demanda històrica que permetrà a la institució comptar per primera vegada amb un instrument tècnic d’ordenació que descriu les funcions dels seus llocs de feina, i amb el qual es compleix amb un dels objectius d’aquesta legislatura en matèria de recursos humans.

El novembre passat, la Mesa General Conjunta Consell-IMAS va aprovar per unanimitat el document que defineix les funcions de cada plaça, el qual consta d’una primera part, que estableix les funcions genèriques de cap de servei, cap de secció, personal tècnic d’administració general o subaltern, entre d’altres. I una segona part, on s’especifiquen les funcions específiques de cada lloc de treball organitzat per departaments. Per fer la definició de les tasques, es va comptar amb la col·laboració dels diferents departaments i dels sindicats.

Segons la consellera de Modernització i Funció Pública, Carmen Palomino, «aquest catàleg permetrà que qualsevol persona tengui coneixement de les funcions que corresponen a cada plaça i també en permetrà l’avaluació de les tasques».

Documents relacionats

Tràmits i procediments relacionats