Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Mobilitat i Infraestructures

El Departament de Mobilitat i Infraestructures s’encarrega de les obres de construcció, conservació, manteniment i d’ampliació de les carreteres insulars de la xarxa primària i secundària que són titularitat del Consell de Mallorca i de les incidències en el trànsit. També fa les inspeccions tècniques periòdiques i no periòdiques de vehicles i d’automòbils que hi circulen.

Regula els espectacles públics i les activitats recreatives i atorga les autoritzacions per fer proves esportives de recorregut, com ara curses, marxes ciclistes o ral·lis, que travessin més d’un municipi.

Composició

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Denied resolving class org.apache.velocity.tools.generic.MathTool by org.apache
1<div class="arriba"> 
2   <div class=" quees organitzacio organ"> 
3   
4    
5   #set($myvariable=$mathTool.random(1,40000)) 
6    <div id="$myvariable" class=" llista_perfils llista_disposicions llista_disposicions_org"> 
7		 
8     
9 
10      #if (!$entries.isEmpty()) 
11       
12       
13        #foreach ($entry in $entries) 
14        #set($renderer = $entry.getAssetRenderer() ) 
15        #set($className = $renderer.getClassName() ) 
16 
17        #if( $className=="com.liferay.journal.model.JournalArticle" ) 
18        #set( $journalArticle = $renderer.getArticle() ) 
19        #set( $document = $saxReaderUtil.read($journalArticle.getContentByLocale($locale.toString())) ) 
20        #set( $rootElement = $document.getRootElement() ) 
21        #foreach( $dynamicElement in $rootElement.elements() ) 
22        #if( "Text_composicio" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
23				#set( $Text_composicio2 = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() )        							 
24				#end 
25        #if( "nom_politic_1" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
26        #set( $nom_politic_2 = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
27        #end 
28        #if( "imatge_politic_1" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
29        #set( $imatge_politic_2 = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
30        #end 
31        #if ( "carrec_politic_1" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
32        #set( $carrec_politic_2 = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
33        #end 
34        #if ( "telefon_politic_1" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
35        #set( $telefon_politic_2 = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
36        #end 
37        #if ( "mail_politic_1" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
38        #set( $mail_politic_2 = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
39        #end 
40        #if ( "perfil_politic_1" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
41        #set( $perfil_politic_2 = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
42        #end  
43				#if ( "Departament" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
44        #set( $Departament2 = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
45        #end  
46				#if ( "Area" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
47        #set( $Area2 = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
48        #end  
49        #if ( "Vicepresidencia" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
50        #set( $Vicepresidencia2 = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
51        #end  
52				#if ( "Area1" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
53        #set( $Area12 = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
54        #end 
55				#if ( "Titol_transparencia" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
56        #set( $Titol_transparencia2 = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
57        #end  
58				#if ( "Titol_enllac_1" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
59        #set( $Titol_Enllac_un = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
60        #end 
61				#if ( "Enllac_1" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
62        #set( $Enllac_un = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
63        #end 
64				#if ( "Titol_enllac_2" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
65        #set( $Titol_Enllac_dos = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
66        #end 
67				#if ( "Enllac_2" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
68        #set( $Enllac_dos = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
69        #end  
70				#if ( "Titol_enllac_3" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
71        #set( $Titol_Enllac_tres = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
72        #end 
73				#if ( "Enllac_3" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
74        #set( $Enllac_tres = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
75        #end 
76				#if ( "Titol_enllac_4" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
77        #set( $Titol_Enllac_cuatre = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
78        #end 
79				#if ( "Enllac_4" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
80        #set( $Enllac_cuatre = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
81        #end  
82				#if ( "Titol_enllac_5" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
83        #set( $Titol_Enllac_cinc = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
84        #end 
85				#if ( "Enllac_5" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
86        #set( $Enllac_cinc = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
87        #end 
88				#if ( "Titol_enllac_6" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
89        #set( $Titol_Enllac_sis = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
90        #end 
91				#if ( "Enllac_6" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
92        #set( $Enllac_sis = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
93        #end  
94				#if ( "Titol_enllac_7" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
95        #set( $Titol_Enllac_set = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
96        #end 
97				#if ( "Enllac_7" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
98        #set( $Enllac_set = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
99        #end  
100				#if ( "transparencia_actiu" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
101        #set( $transparencia_actiu1 = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
102        #end 
103				#if ( "Surt_seu_1" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
104        #set( $actiu_un = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
105        #end 
106				#if ( "Surt_seu_2" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
107        #set( $actiu_dos = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
108        #end 
109				#if ( "Surt_seu_3" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
110        #set( $actiu_tres = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
111        #end  
112				#if ( "Surt_seu_4" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
113        #set( $actiu_cuatre = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
114        #end 
115				#if ( "Surt_seu_5" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
116        #set( $actiu_cinc = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
117        #end 
118				#if ( "Surt_seu_6" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
119        #set( $actiu_sis = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
120        #end 
121				#if ( "Surt_seu_7" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
122        #set( $actiu_set = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
123        #end 
124				#if ( "Document_1" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
125        #set( $document_un = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
126        #end 
127				#if ( "Document_2" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
128        #set( $document_dos = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
129        #end 
130				#if ( "Document_3" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
131        #set( $document_tres = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
132        #end  
133				#if ( "Document_4" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
134        #set( $document_cuatre = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
135        #end 
136				#if ( "Document_5" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
137        #set( $document_cinc = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
138        #end 
139				#if ( "Document_6" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
140        #set( $document_sis = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
141        #end 
142				#if ( "Document_7" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
143        #set( $document_set = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
144        #end  
145        #if ( "titol_actiu" == $dynamicElement.attributeValue("name") ) 
146        #set( $titol_actiu1 = $dynamicElement.element("dynamic-content").getText() ) 
147        #end 
148        #end 
149         
150        #if ( $Text_composicio2 == "Composició" || $Text_composicio2 == "Composición")					 
151			 
152					<div class="normativah2 normativah2org btn-accordion">$Text_composicio2</div><p></p> 
153					#set( $Text_composicio2 = " " ) 
154			  #else		 
155  			  #if ($Departament2 == "true") 
156					 
157				<div class="accordion">	 
158					<div class="item"> 
159					  <div class="btn-accordion"> 
160							<h3 class="heading header toggler-header-collapsed llista_desplegable">$Area2</h3> 
161								<i class="icon icon-slim-arrow-down"></i> 
162					 
163						</div> 
164					  
165					 
166         
167					#else 
168           <h3 class=" header toggler-header-collapsed llista_desplegable">$nom_politic_2</h3> 
169          #end 
170		      <ul class="inner polsuper content toggler-content-collapsed llista_desplegable_expandida llista_desplegable_expandida_org"> 
171            <div class="row desp_curriculum"> 
172							<div class=" foto"> 
173 
174								<img class="imagepol" src="$imatge_politic_2" alt="" /> 
175							</div> 
176                <div class="curriculum "> 
177							<ul> 
178								<li class="nom">$nom_politic_2</li> 
179								 
180							 
181							   
182								</ul> 
183							</div>               
184						</div> 
185					</ul> 
186           
187					</div>	 #end 
188         </div> 
189         
190        #end 
191 
192        #end 
193       
194       
195      #else 
196        
197      <!--<ul class="lista_tramite_visual_sin_resultados"> 
198        <li id="showModal"><h3>No hi ha cap resultat amb aquests criteris</h3> 
199        </li> 
200      </ul>--> 
201      #end 
202 
203 
204 
205    </div> 
206 
207  </div> 
208</div> 

Temes relacionats