Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Mesures desescalada

A partir de dia 12 de maig es reobren en horari habitual les estacions ITV. Es mantenen les cites previstes a partir d'aquest dia, respectant les mesures de prevenció establertes. Les cites que no han pogut ser ateses durant l'estat d'alarma, rebran nova comunicació per concertar una nova cita amb prioritat respecte de la resta de ciutadania.   

Inspeccions periòdiques obligatòries

Les inspeccions tècniques periòdiques obligatòries tenen la missió de comprovar que tant l’estat general com els elements de seguretat dels vehicles es troben en condicions de continuar circulant sense que el vehicle constitueixi un perill per als seus ocupants ni per a la resta de persones. La inspecció també mira per la protecció del medi ambient, realitzant un control del nivell d’emissions, i també se’n cuida de comprovar la legalitat d’altres aspectes com ara inscripcions reglamentàries i reformes, entre d’altres.

CITA PRÈVIA

És imprescindible sol·licitar cita prèvia per passar la inspecció periòdica a qualsevol estació d'ITV (Palma, Can Pastilla, Inca o Manacor):

  • Per telèfon al 871 57 55 44, en horari de dilluns a divendres de 9 a 21 hores i els dissabtes de 9 a 14 hores.
  • O bé a través del seu web.
El Consell executarà 12 quilòmetres de carrils bici i per a vianants el 2020

El Consell executarà 12 quilòmetres de carrils bici i per a vianants el 2020

(17/11/2019)

El Departament de Mobilitat i Infraestructures, que serà el segon amb més dotació pressupostària del Consell de Mallorca, comptarà amb un total de 106. 478. 264 € per al 2020.

El Consell de Mallorca executarà l’any 2020 un total d’11, 8 quilòmetres de carrils bici i per a  vianants. A partir de l’any que ve, el departament de Mobilitat i Infraestructures vol donar un gir de 180 graus a la gestió dels projectes d’obra i conservació de les nostres carreteres evitant grans nous macroprojectes impactants sobre el territori i centrant-se, en canvi, en actuacions en la xarxa secundària i la mobilitat sostenible entre municipis així com l’accés a aquests darrers. 

En aquest sentit, es redimensionarà una bona part dels projectes per minimitzar-ne l’impacte mediambiental i el consum territorial. Projectes tots de caire municipalista i dirigits a resoldre els problemes històrics de seguretat i de l’estat de conservació. És per això que algunes de les noves polítiques previstes són la inversió de més de 6,8 milions d’euros en aquesta ambiciosa ampliació de la xarxa de carrils bici, sendes ciclables i per a vianants. 

També es preveu substituir gradualment els reforços de ferm actuals per altres de més ecològics a partir de l’ús d’elements reciclats, com ara pneumàtics. A més, entre d’altres accions, es disposaran noves barreres de seguretat (especialment a la Serra de Tramuntana) i pantalles acústiques. S’apostarà per l’ús de radars pedagògics i mecanismes de detecció i avís de presència de ciclistes i, també, pels avanços en senyalització lumínica i millores en la xarxa de túnels. 

Al mateix temps, es desenvoluparan importants inversions per millorar la seguretat i mobilitat de la xarxa secundària de carreteres. Incidint especialment en mesures des del punt de vista de la mobilitat sostenible. Unes accions dotades amb un total de 68 milions d’euros

D’altra banda, s’invertiran 14. 100. 639 €, per al manteniment de tota la xarxa de carreteres optimitzant els contractes, incloent-hi clàusules socials i ambientals per a la contractació i millorant-ne la gestió. També s’augmentarà la periodicitat de les neteges tant de marges, cunetes i vorals, s’eliminarà gradualment l’ús d’herbicides i s’implementaran millores de protecció de talussos i de contenció per a possibles despreniments a la Serra de Tramuntana mitjançant nous sistemes de teledetecció.

Igualment, es replicarà, amb la millora i optimització prèvia, la restricció d’accés al far de Formentor. Per això es vol comptar amb estacions d’aforament i restriccions d’accés a zones mediambientalment sensibles

L’any que ve es començarà amb l’elaboració del pla d’aparcaments dissuasius. Es disposarà de 0,4 milions d’euros per fer els estudis previs pertinents i també els referents al camp de la mobilitat sostenible. 

A partir de dia 1 de gener entra en vigor el nou contracte de la ITV i el Consell de Mallorca el gestionarà de manera directa. Es destina una partida de 8 milions d’euros que permetrà redundar de manera molt significativa en la millora del servei actual; tant pel que fa al temps d’espera, als preus o al personal, com en tot el que es refereix a les instal·lacions. D’altra banda, es destinen 0,4 milions d’euros a un pla per renovar i reposar maquinària amb la finalitat de poder modernitzar-la i a més a més, es dedicaran 1,45 milions d’euros  per començar amb la posada en marxa del projecte de construcció de la cinquena estació.

El departament de Mobilitat i Infraestructures compta amb un pressupost de 106. 478. 264 d'euros per al 2020.  És el segon departament amb més dotació del Consell de Mallorca, que te per l’any que ve una dotació pressupostària de 468. 854. 490 €. Aquests seran els primers comptes de la nova legislatura i són un clar reflex del nou impuls que vol donar l’equip de govern a la institució mallorquina. Els comptes aprofundiran en les polítiques progressistes per Mallorca, marcades als Acords de Raixa, i que se centren en la triple sostenibilitat: ambiental, social i econòmica

Ciclomotors

 

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 3 anys  -  Exempt

Més de 3 anys      -  2 anys

Motocicletes particulars, quadricicles i quads

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 4 anys  -  Exempt

Més de 4 anys      -  2 anys

Turismes particulars

 

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 4 anys  -  Exempt

De 4 a 10 anys      -  2 anys

Més de 10 anys    -  1 any

Vehicles lleugers

(Camions i vehicles mixtos de fins a 3.500 kg i derivats de turismes)

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 2 anys  -  Exempt

De 2 a 6 anys        -  2 anys

De 6 a 10 anys      -  1 any

Més de 10 anys    -  6 mesos

Vehicles pesats

(Camions, vehicles mixtos de més de 3.500 kg i remolcs)

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 10 anys -  1 any

Més de 10 anys     -  6 mesos

Autobusos

 

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 5 anys  -  1 any

Més de 5 anys      -  6 mesos

Caravanes

 

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 6 anys  -  Exempt

Més de 6 anys      -  2 anys

Tractors agrícoles

(Vel.> 40 km/h)

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 4 anys  -  Exempt

De 4 a 16 anys      -  2 anys

Més de 16 anys    -  1 any

Resta de vehicles agrícoles

 

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 8 anys  -  Exempt

De 8 a 16 anys      -  2 anys

Més de 16 anys    -  1 any

Autocaravanes

 

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 4 anys  -  Exempt

De 4 a 10 anys      -  2 anys

Més de 10 anys    -  1 any

Vehicle especial

(Obres i serveis = 25 km/h)

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 4 anys  -  Exempt

De 4 a 10 anys      -  2 anys

Més de 10 anys    -  1 any

Inspeccions no periòdiques i de vehicles agrícoles

A més de les inspeccions periòdiques, a les estacions d'ITV també es poden legalitzar reformes com puguin ser enganxalls, ús de kits o vehicles carrossats. Es realitza la inspecció prèvia a la matriculació de vehicles d'importació; s'emeten duplicats de les targetes d'ITV, es realitzen les inspeccions periòdiques de vehicles agrícoles i dels seus remolcs, es tramita la classificació d'un vehicle com a històric, etc. Tots aquests procediments els realitza de manera directa el Servei d'ITV del Consell de Mallorca, obrint el corresponent expedient administratiu previ a la inspecció tècnica.

Per a aquests procediments no hi ha cita prèvia.

Enllaços relacionats

Tràmits i procediments relacionats