Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Igualtat

La desigualtat de gènere representa una problemàtica social estructural que persisteix a tot el món afectant majoritàriament a la vida i al potencial de les dones i les nines que conformen la meitat de la població mundial. 

Al llarg dels darrers segles, hi ha hagut un esforç per tal de pal·liar aquesta injustícia, lluitant per la seva erradicació tal com ho reconeixen les lleis i convenis internacionals; la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica” (Conveni d’Istanbul) i la “Plataforma de Acción de Beijing.

 Des del Consell de Mallorca es vol:

  • Impulsar polítiques d’igualtat d’oportunitats en els diferents municipis, per eliminar i remoure els obstacles que dificulten la plena integració de les persones com a subjectes de drets.

  • Millorar la comprensió de les qüestions relatives a la igualtat de gènere.

  • Integrar la perspectiva de gènere dins l’àmbit del Consell de Mallorca i de tots els ajuntaments de Mallorca.

Des d’aquest apartat podreu accedir: al repertori de programes i campanyes d’igualtat duts a terme als diferents municipis de Mallorca; informació sobre tallers formatius i exposicions; punts d’informació i assessoria jurídica i psicològica per les dones; ajudes econòmiques per víctimes de violència de gènere; material fotogràfic; dies assenyalats en el calendari feminista... I molt més.

Obert el termini d’ajuts per promoure la igualtat de gènere i garantir els drets de les persones LGTBI

Obert el termini d’ajuts per promoure la igualtat de gènere i garantir els drets de les persones LGTBI

(01/09/2019)

Per primera vegada, el Consell gestiona subvencions en l’àmbit LGTBI

Els ajuntaments de Mallorca amb població inferior a 55.000 habitants i les associacions i agrupacions de persones físiques privades ja poden sol·licitar les subvencions que ha convocat el Consell de Mallorca per finançar de projectes de promoció d’igualtat de gènere i foment d’accions per fer efectiu els drets de no discriminació a les persones LGTBI durant l’any 2019.

La convocatòria, publicada aquest dissabte al Butlletí Oficial de les Illes Balears, inclou tres línies d’ajudes; una dirigida als ajuntaments per posar en marxa plans d'igualtat municipals i certificar la implantació del sistema de gestió municipal per la igualtat de gènere; una altra dirigida a associacions i entitats per finançar accions i programes per promoure la igualtat de gènere, i una tercera dirigida també a associacions i entitats per impulsar i afavorir accions per promoure la igualtat, eliminar discriminacions, garantir els drets de les persones LGTBI i eradicar l’LGTBI fòbia.

És la primera vegada que el Consell de Mallorca convoca ajuts de subvenció en matèria d’igualtat i promoció dels drets de les persones lesbianes, gais, trans –transsexuals i transgèneres– bisexuals i intersexuals, d’ençà l’assumpció de competències, la passada legislatura, en polítiques LGTBI.

El pressupost total de la convocatòria és de 100.000 euros i el termini per presentar les sol·licituds acaba el 17 de setembre. Cada ajuntament pot presentar com a màxim un projecte de pla d'igualtat i un projecte del procés per a la certificació de la implantació d'un sistema de gestió municipal per a la igualtat de gènere.

Les associacions i agrupacions poden presentar un màxim de tres projectes o activitats. Si es presenta el màxim de tres projectes, un d'ells ha de ser amb motiu de la commemoració d'alguna de les diades internacionals.

Documents relacionats

Tràmits i procediments relacionats