Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Igualtat

La desigualtat de gènere representa una problemàtica social estructural que persisteix a tot el món afectant majoritàriament a la vida i al potencial de les dones i les nines que conformen la meitat de la població mundial. 

Al llarg dels darrers segles, hi ha hagut un esforç per tal de pal·liar aquesta injustícia, lluitant per la seva erradicació tal com ho reconeixen les lleis i convenis internacionals; la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica” (Conveni d’Istanbul) i la “Plataforma de Acción de Beijing.

 Des del Consell de Mallorca es vol:

  • Impulsar polítiques d’igualtat d’oportunitats en els diferents municipis, per eliminar i remoure els obstacles que dificulten la plena integració de les persones com a subjectes de drets.

  • Millorar la comprensió de les qüestions relatives a la igualtat de gènere.

  • Integrar la perspectiva de gènere dins l’àmbit del Consell de Mallorca i de tots els ajuntaments de Mallorca.

Des d’aquest apartat podreu accedir: al repertori de programes i campanyes d’igualtat duts a terme als diferents municipis de Mallorca; informació sobre tallers formatius i exposicions; punts d’informació i assessoria jurídica i psicològica per les dones; ajudes econòmiques per víctimes de violència de gènere; material fotogràfic; dies assenyalats en el calendari feminista... I molt més.

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, membre de la nova Subcomissió Permanent de la Comissió de Diputacions, Cabildos i Consells Insulars de la FEMP

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, membre de la nova Subcomissió Permanent de la Comissió de Diputacions, Cabildos i Consells Insulars de la FEMP

(09/03/2020)

Avui migdia s’ha celebrat a Barcelona la constitució de la Subcomissió permanent de la Comissió de diputacions, cabildos i consells insulars de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Es tracta d’un nou grup de treball al qual hi entra a formar part la presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i que té com a objectiu dinamitzar el treball de la Comissió de Diputacions, Cabildos i Consells Insulars de la FEMP, fent propostes concretes per reforçar el paper d’aquestes institucions a dins els òrgans de govern així com la singularitat dels territoris insulars.

En aquesta primera reunió de la Subcomissió, s’han debatut una sèrie de mesures proposades pel Consell de Mallorca, relacionades amb els àmbits de la igualtat i la situació financera de les entitats locals i insulars. D’una banda, Cladera ha tornat a defensar la necessitat de flexibilitzar la regla de despesa dels ajuntaments i entitats insulars. «Hem d’incidir en això, en donar sortida i solucionar el problema dels superàvits acumulats que els ajuntaments necessiten desbloquejar per poder invertir-los en els seus municipis», ha dit Cladera, qui s’ha compromès a treballar des de la Subcomissió i Comissió de Diputacions, Cabildos i Consells Insulars perquè qüestions com la modificació de la regla de despesa, la reinversió del superàvit, les inversions financerament sostenible de les administracions supramunicipals i municipals es traslladin i tenguin el suport de la Junta de Govern de la FEMP.

D’altra banda, la presidenta Cladera ha proposat la creació d’un banc d’experiències provincials per prevenir i actuar contra les violències maslisctes, especialment, als municipis petits, aprofitant les experiències i bones pràctiques duites a terme per consells insulars, diputacions i cabildos en aquest àmbit.

La presidenta Cladera també s’ha reunit avui horabaixa amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, en una primera trobada de feina que ha de servir per conèixer la institució i establir línies de col·laboració.

Documents relacionats

Tràmits i procediments relacionats