Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Hisenda i Funció Pública

El Departament d’Hisenda i Funció Pública elabora i gestiona els pressuposts de la institució; fiscalitza i controla les despeses; s’assegura que els recursos es destinen a les necessitats de la població mallorquina, que s’incorporen criteris de responsabilitat social, ètica, ambiental i de proximitat en els processos de contractació i, en general, en les relacions econòmiques amb tercers del Consell de Mallorca i dels ens dependents.

Gestiona els recursos humans de la corporació i té dos objectius generals: garantir l’accés a la funció pública mitjançant processos selectius que es regeixen pels principis constitucionals d’igualtat, de mèrit i capacitat, i potenciar la formació contínua del personal per oferir un servei de qualitat a la ciutadania.

Presta els serveis de prevenció, d’extinció d’incendis i de salvament als municipis de Mallorca a través del Servei de Bombers de Mallorca.

S’encarrega de mantenir les instal·lacions i els edificis, a més de vetlar per incorporar contínuament mesures d’estalvi energètic amb la reducció consegüent de les despeses econòmiques i de les emissions de CO2.

Composició

Conseller

  Josep Lluís Colom Martínez

Secretaria Tècnica

  Sonia Moragues Botey

Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts

  Maria del Carmen Cuart Serra

Direcció Insular de Funció Pública

  Antonio Espases Abraham

Direcció Insular d'Emergències

  Francesc Alfons López Raja

Direcció Insular de Serveis Generals

  Andrés Caparrós Coll

Temes relacionats