Projecte S'Ermita IV

El projecte SOIB Jove Formació i Ocupació «S'Ermita IV» és un programa mixt de formació i ocupació gestionat pel Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient i finançat pel SOIB amb fons de la Conferència Sectorial d'Ocupació i Assumptes Laborals i que pot ser cofinançada a través de la Unió Europea, mitjançant el Fons Social Europeu+per al període 2021-2027 amb la participació del SEPE: Garantia Juvenil i el Fons Social Europeu. La subvenció del SOIB per dur a terme el projecte és de 217.100,00 €.

El projecte «S'Ermita IV» està emmarcat dins la línia 1 de la subvenció i s'adreça a deu persones joves desocupades, majors de devuit anys i menors de trenta, inscrites a la Garantia Juvenil i té com a objectiu millorar-ne la qualificació i l’ocupabilitat, mitjançant l’alternança entre la formació teòrica i el treball efectiu a la finca  pública de Son Amer. Actualment el projecte compta amb la participació d'una dona i nou homes.

 El projecte té una durada d'onze mesos. Començà l'1 de desembre de 2022 i acaba el 31 d'octubre  de 2023.

La formació que s’imparteix al llarg del projecte és l’especialitat formativa IEXD01EXP Construcció de pedra en sec, el certificat de professionalitat de nivell 1 complet: AGAR0309 Activitats auxiliars en conservació i millora de monts, i el certificat de professionalitat de nivell 2 parcial: AGAR0108 Aprofitaments forestals, a més de formació complementària en alfabetització informàtica, sensibilització en igualtat d’oportunitats, inserció laboral i tècniques de recerca d’ocupació, i foment i promoció del treball autònom. El nombre total d’hores de formació és de 720 hores.

Amb aquesta formació i la pràctica professional a través del treball efectiu, l’alumnat estarà capacitat per dur a terme tasques com el maneig de la desbrossadora i la motoserra, la repoblació forestal, els tancaments perimetrals, els tractaments silvícoles, la construcció de marges, l’adobament de pedra, etc.

Al llarg de l’execució del projecte, les persones que hi participen duen a terme una obra d’interès general i social i contribueixen en el manteniment i en la conservació dels espais forestals i elements etnològics de diferents zones de la finca pública de Son Amer.


Informació relacionada