Fitxa 9: Estudiar la Sibil·la

Àrees de coneixement:

 • Llengua catalana
  • Escriptura de textos narratius, descriptius, instructius, expositius, argumentatius i dialogats.
  • Interès per la composició escrita com a font d’informació i aprenentatge...
  • Redacció de textos d’intenció literària a partir de la lectura de textos del segle XX, i utilització de les convencions formals del gènere escollit.
 • Música
  • Identificació en l’audició i l’anàlisi auditiva dels elements més significatius de la melodia, l’harmonia, el ritme, el timbre i la textura en obres i pràctiques musicals diverses.
  • Classificació i discriminació auditiva dels diferents tipus de veus i d’instruments.
  • Utilització de dispositius i instruments electrònics per fer activitats musicals.
  • Utilització de fonts d’informació diverses i plurals per conèixer la música.

Informació relacionada