Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Sede Electrónica Infomallorca Transparencia

ES

Webs oficiales

Atrás Més de 80 actuacions a favor del Patrimoni de Mallorca

Més de 80 actuacions a favor del Patrimoni de Mallorca

(14/03/2017)

El vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles i la directora insular de Patrimoni, Kika Coll han presentat aquest matí el Pla Insular de Gestió del Patrimoni 2017-2019. És el tercer Pla que aprova el Consell de Mallorca des que existeix la Llei de Patrimoni de les Illes Balears. Un document que aglutina més d’una vuitantena d’actuacions en tres eixos estratègics: protecció, conservació i difusió del Patrimoni a Mallorca.

Segons la Llei de Patrimoni Històric de les Illes Balears de l’any 1998, els consells han d’aprovar cada dos anys un pla d’objectius que estableixi el conjunt d’actuacions i de prioritats a desenvolupar envers el patrimoni històric. “Si això s’hagués complert, en realitat ens tocaria presentar el desè Pla de Gestió i aquest és, tan sols, el tercer. Per tant, demostra l’esforç fet i la voluntat política d’aquest equip”, ha assenyalat el vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles.

 

Un Pla que Miralles ha definit com a “realista i realitzable”, que té en compte els recursos materials, econòmics i humans del departament i que ha comptat amb la participació i consens de l’equip tècnic de Patrimoni. El Pla inclou, a més, un sistema d’avaluació dels objectius assolits a curt, mig i llarg termini; “tenim més de 80 actuacions a favor del patrimoni dins un Pla pensat perquè pugui tenir continuïtat i pugui donar coherència en el temps a les polítiques de gestió patrimonial del Consell de Mallorca ”.

 

Entre les principals actuacions previstes dins aquest Pla, la directora insular de Patrimoni, Kika Coll, ha destacat dins l’àmbit de protecció del patrimoni l’elaboració de diferents protocols d’actuació a l’hora d’intervenir en béns d’interès cultural (BIC), en patrimoni etnològic i tradicional, un protocol per eliminar grafits en edificis catalogats i un protocol davant l’espoli. Eines que poden ser de gran utilitat per als ajuntaments i que han de definir qui, què i com actua en cada un dels àmbits de protecció del Patrimoni a Mallorca.

 

Coll ha afegit que des de Patrimoni del Consell de Mallorca “s'aposta per la conservació com a línia de feina per evitar el deteriorament i pèrdua de patrimoni irreversible. Aspiram a desenvolupar programes per fer feina en un conjunt de béns perquè és el que dóna discurs al nostre patrimoni”. En aquest sentit s’inclouen els programes de restauració de torres de defensa, el de condicionament i restauració dels molins de vent d’extracció d’aigua del Pla de Sant Jordi i també el projecte de conservació i restauració del betlem de Jesús a la Sang.

 

El tercer àmbit de feina contemplat dins aquest Pla de Gestió del Patrimoni (2017-2019), al mateix nivell que la protecció i la conservació del patrimoni, és el de la difusió, que es concreta a través de jornades al voltant del patrimoni immaterial, jornades betlemístiques així com la creació d’una xarxa d’entitats vinculades al món del patrimoni per crear un fòrum de coneixement que permeti impulsar el voluntariat envers la cultura i el patrimoni. “Es tracta”, segons Kika Coll, “d’omplir els buits d’informació que hi ha entre el Consell de Mallorca i els ajuntaments així com entre el Consell i la societat civil en temes de patrimoni”.

 

El Pla Insular de Gestió del Patrimoni (2017-2019) inclou objectius i actuacions a curt, mig i llarg termini en totes les àrees d’actuació en les quals treballa el Servei de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca: arqueologia, béns culturals, patrimoni historico-industrial, arquitectura, restauració i inspección del patrimoni històric.

 

El Pla ha rebut l’aprovació inicial del Ple del Consell de Mallorca, el 9 de març de 2017. A partir de la publicació en el BOIB s’obrirà un termini d’exposició pública de 20 dies hàbils durant els quals les persones interessades podran presentar al·legacions al text aprovat inicialment.