Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Sede Electrónica Mallorca.es Transparencia

ES

Webs oficiales

El Consell adapta l’organigrama a les necessitats derivades de la covid-19

El Consell adapta l’organigrama a les necessitats derivades de la covid-19

(27/01/2021)

Les modificacions són de caràcter estratègic i reforcen la coordinació, la modernització, el suport a ajuntaments i el model d’atenció a gent gran

El Consell de Mallorca modifica l’organigrama actual de la institució insular per adaptar-se a la realitat derivada de la gestió de la crisi sanitària. Es tracta d’una reorganització que afecta algunes direccions insulars dels departaments de Presidència, Promoció Econòmica i Desenvolupament Local i a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.

Els canvis no impliquen augment de personal, sinó que responen a una reorganització que, en alguns casos, es resol amb un canvi de nom en direccions insulars i amb el desdoblament o la fusió d’altres. La modificació no afecta tampoc l’organigrama al nivell dels departaments insulars, que es mantenen com fins ara.

L’objectiu d’aquests canvis organitzatius és adaptar l’estructura i el funcionament del Consell a les necessitats detectades durant el darrer any, derivades de la crisi sanitària, que han obligat la institució insular a donar una resposta àgil, coordinada i coherent amb la realitat actual, amb una estructura no organitzada inicialment per gestionar una crisi socioeconòmica.

Aquesta adaptació interna permetrà mantenir i consolidar la gestió que s’ha fet durant el darrer any i accelerar polítiques estratègiques del Consell que la crisi ha evidenciat com a necessàries. Els canvis, per tant, responen a la necessitat de seguir donant resposta a curt termini i ajustar l’estructura interna a un impuls estratègic d’àrees determinades a mitjà i llarg termini, garantint una estructura eficaç per gestionar tant les mesures de xoc i la reactivació socioeconòmica, com la transició a models contemplats en els Acords de Raixa.

Es reforcen les àrees de coordinació de la institució, tant entre departaments insulars com en la relació amb les altres institucions, com el Govern o els ajuntaments; la modernització, amb un impuls a partir del mes que ve, amb la posada en marxa de l’administració electrònica en el Consell; el suport i la coordinació municipal, reforçant l’assistència als ajuntaments per a la gestió i tramitació d’ajuts i de mesures, tant de xoc com de reactivació, i l’atenció a gent gran i persones amb dependència, àrea en la qual els canvis acceleraran l’impuls d’un model d’atenció orientat en l’acompanyament de les persones al seu entorn.

 

Els canvis en l’organigrama són els següents:

- La Direcció Insular de Coordinació (Departament de Presidència) es reforça i assumeix també la coordinació dels projectes estratègics de la institució insular, i passa a ser Direcció Insular de Coordinació i Projectes Estratègics.

- La Direcció Insular de Serveis Generals, fins ara adscrita al Departament d’Hisenda, es dissol com a tal i s’integra en la Direcció Insular de Modernització, adscrita al Departament de Presidència, que assumeix el servei d’informàtica, l’oficina jurídica i la posada en marxa de l’administració electrònica.

- La Direcció Insular de Gent Gran, que fins ara assumeix tant la gestió de residències i altres centres sociosanitaris com serveis d’atenció a persones majors, es desdobla en la Direcció Insular d’Atenció Sociosanitària, que gestionarà i coordinarà l’àrea de centres sociosanitaris, i la Direcció Insular d’Atenció Comunitària i Projectes estratègics, que assumirà l’aposta del Consell amb relació al canvi de model d’atenció a gent gran i amb dependència, des d’una perspectiva comunitària.

- La dissolució del Consorci TIC i la integració d’aquest en l’estructura del Consell permet transformar-lo en una Direcció Insular de Suport i Coordinació Municipal del Departament de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, amb l’objectiu de reforçar l’eix estratègic del municipalisme, la coordinació i l’assistència tècnica, jurídica, tecnològica i suport del Consell als ajuntaments.

- La Direcció Insular de Caça canvia de nom i passa a ser Direcció Insular de Desenvolupament Local i Caça.

- La Direcció Insular de Promoció Econòmica i Producte Local canvia de nom i passa a ser Direcció Insular de Promoció Econòmica i Producte de Mallorca.

La presidenta del Consell, Catalina Cladera, ha signat avui el decrets de modificació de l’estructura dels departaments i el d’organització, que es publicaran demà dijous al Butlletí Oficial de les Illes Balears i es faran efectius el dia 31 de gener.