Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Sede Electrónica Mallorca.es Transparencia

ES

Webs oficiales

La Direcció Insular de Política Lingüística promou la investigació en matèria lingüística

La Direcció Insular de Política Lingüística promou la investigació en matèria lingüística

(18/11/2020)

La Direcció Insular de Política Lingüística ha contractat dos estudis d’investigació filològica a dues especialistes amb l’objectiu de promoure la investigació i incrementar així la documentació lingüística circumscrita a l’àmbit de Mallorca.

Després d’un procés de selecció, els estudis que es faran són: “La implantació de la normativa sintàctica als mitjans de comunicació balears”, d’Elga Cremadas, i un segon amb el títol “Les actituds lingüístiques dels joves mallorquins”, que durà a terme Anna Tudela. A cadascun d’aquests estudis es destinarà un màxim de 8.954 euros i el Consell de Mallorca els difondrà per mitjà del seu web i, en un futur, també es podrien editar.

Les investigadores i els seus projectes

Anna Tudela Isanta és doctora en sociolingüística per la Universitat Pompeu Fabra i professora visitant al Departament de Lingüística General de la Universitat Autònoma de Madrid. Amb l’estudi “Les actituds lingüístiques dels joves mallorquins” pretén aprofundir en l’ús dels diferents idiomes entre els joves per analitzar quina és la situació del català a l’illa en aquest segment de població a diferents zones.

El segon estudi encarregat, “La implantació de la normativa sintàctica als mitjans de comunicació balears”, serà a càrrec d’Elga Cremadas, doctora en llengua, literatura i cultura per la Universitat Rovira i Virgili (Tarragona). Gràcies a la tasca d’aquesta investigadora es tindrà una panoràmica descriptiva que podrà servir de primer indicador per observar el grau d’implantació de la normativa sintàctica en la nostra comunitat lingüística per mitjà de l’anàlisi dels mitjans audiovisuals.

Objectius i bases de la convocatòria

La Direcció Insular de Política Lingüística va obrir un termini de presentació de projectes d’investigació filològica amb l’objectiu de contractar-ne dos que contribuïssin a l’ampliació del coneixement en el terreny lingüístic (dialectologia, sociolingüística, fraseologia, història de la llengua, onomàstica —toponímia i antroponímia—, sintaxi, morfologia, lexicologia, etc.). Es varen presentar deu projectes diferents, entre els quals s’han seleccionat els d’Anna Tudela i Elga Cremadas.

Els requisits de la convocatòria eren, entre d’altres, tractar sobre un tema d’investigació sobre la llengua catalana en l’àmbit de Mallorca, no haver estat publicats ni en paper ni en versió digital, aportar informació nova i enriquidora en l’àmbit que s’investigui, estar documentats i fonamentats científicament, i tenir un objecte d’investigació clarament definit. Els textos resultants hauran de tenir un mínim de 20.000 paraules.

Les persones responsables del projecte havien de tenir una llicenciatura o grau en filologia catalana, o altres llicenciatures o graus sempre que aportassin un certificat de nivell C1 de coneixements de llengua catalana.

El personal tècnic del Servei de Normalització Lingüística ha valorat els projectes presentats d’acord amb la documentació requerida: currículum (titulacions, trajectòria investigadora, publicacions, etc.), descripció del treball (objectiu del treball de recerca, metodologia, nom dels apartats principals del treball de recerca i ressenya) i oferta econòmica del servei.