Atrás El Ple del Consell de Mallorca s'ha sumat en la sessió plenària d'avui a la declaració “El compromís de la cultura amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)”.

La declaració institucional, que ha defensat el vicepresident primer i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles, reconeix que el món de la cultura i els seus agents tenen un paper vital a l’hora d’assolir els 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) que es va marcar l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 2015 i que conformen la coneguda Agenda 2030. Objectius que cerquen una transformació global que condueixi a models de desenvolupament inclusius i sostenibles.

El text reconeix el poder transformador de les expressions culturals i la seva capacitat per transmetre idees, modificar comportaments i millorar la qualitat de vida de les persones. Per tant, la cultura pot contribuir de manera decisiva a aconseguir un món basat en l’equitat, la inclusió i la sostenibilitat dels recursos.

Entre els compromisos adoptats pel Ple del Consell de Mallorca hi ha el de promoure l’adopció dels ODS com a marc d’acció per a les institucions i agents culturals, així com contribuir a que els centres i/o espais culturals, programes i accions siguin mediambientalment sostenibles i socialment inclusius.

El Consell de Mallorca es compromet alhora a donar suport a les aliances i sinergies entre sectors i agents que promoguin, potenciïn i multipliquin la difusió i consecució dels objectius de desenvolupament sostenible, així com a emprendre accions i programes que contribueixin a fomentar la cultura de la sostenibilitat en el sector de la cultura.

Adjuntam la declaració institucional “El compromís de la
cultura amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS)”. 

¿¿¿¿¿¿¿

Información relacionada