Atrás Consell de Direcció de l'Agència de Defensa del Territori

26-10-2018 / 09:30 h

Lloc: Sala de reunions de l'Agència. 

Edifici Llar de la Infància 

Carrer del General Riera, 113

Palma

 

ORDRE DEL DIA

1. Aprovació, si cal, de l’acta de la sessió ordinària de data 28 de setembre de 2018.

 

2. Donació de compte dels decrets dictat per la Presidència.

 

3. Donació de compte de les resolucions dictades pel Director gerent.

 

4. Acords d’ordre de restabliment:

a) Exp. 2015/119 (VLI). SÓLLER. Proposta definitiva de restabliment.

b) Exp. 2017/158 (CBV). MARRATXÍ. Proposta definitiva de restabliment

c) Exp. 2016/223 (EMB). SON SERVERA Proposta definitiva de restabliment.

d) Exp. 2013/091 (EGB). PUIGPUNYENT. Proposta definitiva de restabliment.

e) Exp. 2018/067 (SBG). LLUBÍ. Proposta definitiva de restabliment

f) Exp. 2014/091 (EGB). ANDRATX. Proposta definitiva de restabliment.

g) Exp. 2014/046 (EGB). SÓLLER. Proposta definitiva de restabliment

h) Exp. 2017/193 (ITLL). LLUBÍ. Proposta definitiva de restabliment

i) Exp. 2016/176 (SSC). MURO. Proposta definitiva de restabliment

 

5. Acord d’imposició de sanció:

a) Exp. 2015/119 (VLI). SÓLLER. Proposta definitiva de resolució del procediment sancionador.

b) Exp. 2017/282 (VLI). SINEU. Proposta definitiva de resolució del procediment sancionador.

c) Exp. 2011/258 (VLI). SON SERVERA. Proposta definitiva de resolució del procediment sancionador.

 

6. Aprovació del projecte de pressupost de l’Agència per a 2019

 

7. Torn obert de paraules.