Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Sede Electrónica Infomallorca Transparencia

ES

Webs oficiales

El Consell de Mallorca elabora, tramita y aprueba los Planes Directores Sectoriales de residuos no peligrosos, que son instrumentos normativos que establecen la ubicación de las instalaciones, con el objetivo de crear una red cercana a los municipios donde tratar correctamente los residuos no peligrosos que se generan en Mallorca.

Gestiona dos servicios públicos insularizados: el de residuos urbanos, con la concesión a la empresa Tirme S.A., y el de residuos de construcción y demolición, voluminosos y neumáticos fuera de uso, con la concesión a la empresa Mac Insular.

Aprueba las tarifas de los diferentes residuos que tratan estos servicios públicos i gestiona las fianzas de los residuos de obra mayor, que suponen una garantía para la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición.

Inspecciona los servicios, y mediante el Programa de Medidas y Vigilancia Ambiental se realiza un exhaustivo control ambiental de las potenciales afectaciones al medio ambiente y a la población de las instalaciones.

Tarifas de tratamiento de residuos

El Ple del Consell de Mallorca aprova el Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca

El Ple del Consell de Mallorca aprova el Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca

(08/05/2019)

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat el Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca (PDSR), que té com a principal objectiu afrontar la recollida de la matèria orgànica a tota l’illa amb garanties. A més, cal destacar que amb l’aprovació definitiva d’aquest Pla, la institució insular evita les possibles multes europees pel que fa al planejament de la gestió de residus.

 

Aquest pla es va redactar a partir d’un pla participatiu que es va dur a terme durant el 2016. Després de la seva aprovació inicial al setembre de l’any passat, el pla va passar pel període d’exposició pública durant el qual es varen presentar 309 al·legacions de 26 entitats, empreses o particular i 27 informes de diverses institucions. Els canvis més importants que se n’han derivat han estat la retirada de la planta de compostatge de llots d’Alcúdia i la modificació de l’article 2 referent a l’àmbit d’aplicació amb l’objectiu de tenir major consens amb el sector.

 

Així mateix, durant el Ple la consellera de Medi Ambient, Sandra Espeja, ha explicat els eixos i objectius principals  d’aquest PDSR. Una de les principals novetats d’aquest pla és que s’unifiquen els actuals dos plans de residus no perillosos: el de residus sòlids urbans i el de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d’ús.

 

Per altra banda, un repte important és afrontar la separació de matèria orgànica, implantant la recollida a tota Mallorca  en dos anys i planificant noves infraestructures de compostatge per poder assumir-la. A la vegada que es separen els fluxos de tractament de llots i matèria orgànica domiciliaria per millorar la qualitat del compost final que es ven al sector primari de l’illa.

 

El plantejament que es fa és el de mantenir el sistema de gestió insularitzada però amb plantes descentralitzades, de manera que apropem al màxim el tractament, sobretot de matèria orgànica, als municipis.  S’ha de destacar que aquest planejament s’ha elaborat per dur-se a terme en fases, segons les necessitats marcades per la gestió real dels residus. A més, es milloraran i s’ampliaran les estacions de transferència.

 

D’altra banda, i per donar cobertura al possible nou sistema de separació d'envasos, el Sistema de Depòsit, Devolució i Retorn (SDDR), s'ha plantejat la reserva de sòl per a una Planta de rentat d’envasos, i també es contempla una màquina de conteig per donar suport al sistema.

 

Un dels grans beneficis territorials d’aquest PDSR és l’aprofitament de tot el sòl que ja estava reservat per fer ús públic, reduint l'ocupació de sòl addicional. Fins i tot, es desafecta territori perque es puguin fer altres usos. Concretament, en les plantes de tractament de llots d’Ariany i Sa Pobla, suposa donar resposta a una demanda veïnal històrica.

 

Per altra banda, amb aquest nou PDSR queda prohibida l’entrada a Mallorca de residus de fora de les Illes Balears.

 

Tots aquests objectius estan encaminats a respectar la jerarquia de residus i a potenciar un canvi de model cap a una economia circular.

Visita las plantas de tratamiento de residuos

Documentos relacionados

Enlaces relacionados

Trámites y procedimientos relacionados