Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Sede Electrónica Infomallorca Transparencia

ES

Webs oficiales

Las funciones y competencias en materia de caza del Gobierno de las Illes Balears, asignadas al servicio de Caza de la Dirección General de Biodiversidad, fueron traspasadas a los consejos insulares el 1 de octubre de 2010 a Mallorca y a partir del 1 de enero de 2011 en Menorca, Ibiza y Formentera (Decreto 106/2010, de 24 de septiembre).

Aquí encontraréis toda la información relacionada con la caza y la pesca fluvial en Mallorca.

Centro Cinegético de Mallorca

La finca de Capocorb del municipio de Llucmajor está gestionada por el Consell Insular de Mallorca para la realización de actividades formativas durante la práctica de la actividad cinegética.

Podrán acceder a la realización de actividades formativas y prácticas cinegéticas todos los practicantes de esta actividad de Mallorca.

Celebrada una nova sessió de l'Assemblea de Societats de Caçadors de Mallorca

Celebrada una nova sessió de l'Assemblea de Societats de Caçadors de Mallorca

(24/02/2019)

El Teatre de Llubí ha estat l'escenari d'una nova reunió de l'Assemblea de Societats de Caçadors de Mallorca. El conseller de Desenvolupament Local, Joan Font, i el director insular de Cooperació Local i Caça, Joan Manera, han presidit la sessió a la qual, entre altres punts debatuts, s'ha donat llum verda a la convocatòria de subvencions per a les societats de caçadors de Mallorca 2019 i s’han explicat els principals projectes desenvolupats pel Servei de Caça.
En aquest sentit s'han abordat temes relacionats amb la recuperació del conill, els estudis sobre el ca de mè i el ca rater, els cens d'espècies cinegètiques i els projectes de seguiment de la guàtlera al pla de Mallorca i de la cega.

Pel que fa a la convocatòria de subvencions 2019, el Departament de Desenvolupament Local destinarà 170.000 euros a aquesta convocatòria, els quals estaran dividits en dues línies. Per una banda es destinaran 120.000 euros per a despesa corrent de les societats de caçadors per tal de realitzar sembra, compra de gra, repoblació d'espècies cinegètiques, o neteja de garrigues, entre d'altres. Per altra banda, la convocatòria de subvencions destinarà 50.000 euros exclusivament a la recuperació del conill amb clapers (on hi podran optar els vedats privats), al control de depredadors i fauna invasora així com per a l'adquisició de maquinària agroforestal.

En relació a la proposta de resolució anual de vedes, el Departament de Desenvolupament Local, no preveu canvis pel que fa a les modalitats de caça permeses de manera que únicament s'actualitzarien les dates segons el calendari i alguna normativa. L’acord s'ha de presentar al Consell de Caça per a la seva aprovació.
A la reunió hi han assistit representants de totes les societats de caçadors de l'illa de Mallorca, i també membres de la Federació Balear de Caça i de l’Associació Balear d’Entitats de Caça (ABEC).

Documentos relacionados

Trámites y procedimientos relacionados