Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

El dipòsit legal. La finalitat

És el mitjà que permet recopilar, emmagatzemar i conservar les publicacions que constitueixen el patrimoni bibliogràfic, sonor, visual, audiovisual i digital amb l’objectiu de conservar-lo i difondre’l.

Obres que són objecte de dipòsit legal

Totes les publicacions produïdes o editades a Mallorca, per qualsevol procediment de producció, edició o difusió i distribuïdes en qualsevol mitjà tangible o intangible.

Obres exemptes de dipòsit legal

Queden exemptes de dipòsit legal les publicacions següents:

 •    Documents de caràcter intern (circulars, instruccions, manuals de procediment, etc.) independentment de l’emissor.
 •     Publicacions destinades a concursos de mèrits o trasllats.
 •     Segells de correus.
 •     Impresos de caràcter social.
 •     Impresos d’oficines, formularis, qüestionaris, enquestes, etc.
 •     Publicacions d’impressió sota demanda.
 •     Dossiers de premsa.
 •     Fulls publicitaris i catàlegs comercials de tot tipus.
 •     Calendaris i agendes.
 •     Objectes tridimensionals, encara que acompanyin un document principal.
 •     Manuals d’instruccions d’objectes, electrodomèstics, maquinària, etc.
 •     Qualsevol producte d’un sistema informàtic que contingui dades que afectin la privacitat de les persones físiques i jurídiques i els que s’incloguin en la normativa de dades personals.
 •     Programes audiovisuals emesos per un mitjà de comunicació, exceptuant els que siguin objecte de distribució.

Tràmits i procediments relacionats