Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

 "És important que el museu no sigui només una col·lecció passiva d'objectes meravellosos, sinó un trampolí cap als ciutadans. "

Director del Museu Victoria and Albert de Londres.

 

Potser la paraula museu us fa venir a la ment un lloc avorrit i silenciós, amb sales i vitrines plenes d’objectes i uns textos que només entendria un expert. Però, en els darrers anys, els museus s’han esforçat per transformar-se en centres més vius i dinàmics, al servei de la societat i oberts a tot tipus de públic. De cada vegada més, els museus esdevenen equipaments on es potencien l’educació i la participació social.

Descobriu els museus

Funció

Els museus recullen elements del nostre patrimoni i conserven les col·leccions en les millors condicions possibles per transmetre-les a les generacions futures. Documenten i investiguen les col·leccions; també posen a l’abast de la societat el patrimoni que conserven, desenvolupant activitats educatives i culturals com ara exposicions, conferències o publicacions.

Els museus conserven objectes que constitueixen la memòria de la comunitat on vivim. És el nostre patrimoni, un concepte molt ampli que inclou béns diversos: històrics, artístics, arqueològics, de ciències naturals... Cada un d’ells té uns requeriments de conservació específics.

Les col·leccions

Com es formen les col·leccions dels museus?  El més habitual és que les col·leccions ingressin al museu a través de la compra, la donació o el dipòsit. Però també hi arriben peces provinents d’excavacions, en el cas dels béns arqueològics i paleontològics, o de la recerca científica, en el cas de col·leccions de ciències naturals.

La conservació

Un aspecte molt important en un museu és mantenir uns nivells de temperatura i humitat adequats i estables, i unes condicions d’il·luminació que no facin malbé els objectes. També s’ha de tenir en compte la seguretat, la manipulació correcta dels objectes i disposar de magatzems adequats.

Alguns museus disposen de personal especialitzat en conservació-restauració que, a més de tenir cura de les condicions de conservació, recuperen les peces afectades per algun tipus de degradació. Quan visiteu un museu no oblideu que els béns del patrimoni són molt fràgils i que la seva conservació és responsabilitat de tothom.

La documentació i la investigació

Els museus no només conserven objectes, també han de recopilar tota la informació referent als mateixos. Cada peça del museu s’ha de marcar amb un número identificatiu i ha de tenir una fitxa d’inventari amb les seves dades: quin tipus d’objecte és, d’on prové, quan i com va arribar al museu, on està ubicat, etc. L’inventari permet conèixer la col·lecció, tenir-ne les peces localitzades i demostrar-ne la propietat.

En els darrers anys, els museus estan implantant sistemes de documentació informatitzats i webs en els quals es pot consultar la informació sobre les col·leccions. Els fons i la documentació que custodien els museus serveixen de base per a la investigació que fan tant el personal tècnic del museu com investigadors externs.

Les activitats educatives i culturals

Els museus volen deixar de ser unes institucions-magatzems dedicades quasi exclusivament a conservar i investigar objectes per passar a ser llocs on tothom pugui aprendre i gaudir del patrimoni a través d’una oferta d’activitats cada cop més diversa. Als museus hi podem anar a veure una exposició, escoltar una conferència, gaudir d’un concert, d’un espectacle o d’una visita comentada, participar a un taller en família i aprendre i descobrir coses noves a qualsevol edat.

La gestió

En el nostre àmbit, els museus es regeixen per la Llei 4/2003, de museus de les Illes Balears. La llei distingeix entre els museus, obligats a complir uns requisits tècnics estrictes, i les col·leccions museogràfiques, centres que conserven i exposen uns béns, però amb una gestió i infraestructura més senzilla que la dels museus.

La llei estableix que els museus i les col·leccions s’han d’organitzar en xarxes de museus amb la finalitat de prestar un servei més ordenat i educatiu. Els consells insulars són els màxims responsables de la política museística a cada una de les illes.

L’òrgan superior consultiu en matèria de museus és la Comissió Tècnica Insular de Museus, creada per cada un dels consells insulars. A nivell internacional, la principal organització en l’àmbit dels museus és el Consell Internacional de Museus (ICOM).

Els reptes

Avui dia, els museus s’enfronten a diversos reptes, fruit dels canvis i necessitats de la societat actual.Un dels grans reptes és rompre definitivament amb la imatge de lloc elitista, fer un esforç perquè els col·lectius que no accedeixen als museus ho facin i oferir opcions interessants a tot tipus de públics.

Les noves tecnologies han obert un camp de possibilitats immenses: programes informàtics per catalogar les col·leccions, aplicació d’audiovisuals o recursos interactius a les exposicions, presència dels museus a internet, amb webs cada vegada més completes i participatives...

Els museus de Mallorca

A Mallorca hi ha un bon nombre de museus i col·leccions, públics i privats, de diverses tipologies: museus d’art, museus d’història, museus d’història natural, museus locals —amb col·leccions de belles arts, arqueologia o etnologia—, museus i col·leccions eclesiàstiques i cases museu. Recentment s’ha creat el Museu Marítim de Mallorca, que té cura de l’important patrimoni marítim de l’illa.

Des del Consell, treballam per millorar, articular i potenciar els centres que ja tenim.

Us convidam a descobrir-los!

Documents relacionats

Enllaços relacionats