Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

La Comissió de Govern del Consell estima el recurs d’alçada sobre el monument al creuer Baleares

La Comissió de Govern del Consell estima el recurs d’alçada sobre el monument al creuer Baleares

(14/07/2016)

Els representants de les diferents forces polítiques del Consell han estimat, en base a l’informe jurídic emès pel cap de Patrimoni Històric, el recurs d’alçada presentat el passat 4 de maig per l’Associació de Veïns i Amics de Santa Catalina.

En conseqüència, la Comissió de Govern del Consell ha acordat l’inici de la tramitació del corresponent expedient per estudiar si el monument de Sa Feixina reuneix valors suficients com per ser declarat Bé Catalogat. Un procediment que, com a màxim, s’ha d’adoptar en el termini d’un any.

 

La resolució adoptada forma part de la tramitació administrativa oberta després de la presentació del recurs d’alçada per part de l’Associació de Veïns i Amics de Santa Catalina contra el citat acord de la Comissió Insular de Patrimoni Històric. Aquesta Comissió, el passat 22 de desembre, va desestimar per majoria iniciar l’expedient per declarar Bé d’Interès Cultural (BIC) o Bé Catalogat el monument de Sa Feixina per la falta de valors patrimonials que així ho justifiquen.

 

No d’acord amb aquesta decisió, el recurs que ara s’estima demana que s’incoi expedient de declaració com a Bé Catalogat a favor del monument de Sa Feixina. Segons l’informe jurídic del cap de Servei de Patrimoni Històric hi ha “indicis bastants i suficients” per procedir a l’inici de la tramitació d’aquest expedient de declaració tenint en compte “l’existència d’informes contradictoris emesos per tècnics especialistes en la matèria” així com l’existència d’un informe posterior de l’organisme internacional ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) sobre els valors monumentals de Sa Feixina.

 

L’inici en la tramitació d’aquest expedient implica que en el monument de Sa Feixina no es pot dur a terme cap tipus d’actuació sense l’autorització del Servei de Patrimoni i, en cap cas, suposa que el monolit acabi essent protegit. Després de la decisió presa avui a la Comissió de Govern del Consell, es procedirà a la notificació a les diferents parts interessades i s’obrirà un període d’informació pública perquè es puguin presentar al·legacions. La tramitació de l’expedient informatiu passarà per Ponència Tècnica de Patrimoni i posteriorment per Comissió de Patrimoni Històric.