Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

L’hort de Son Amer es posa amb marxa de la mà dels alumnes treballadors del projecte “Sa Tanca de Son Amer”

L’hort de Son Amer es posa amb marxa de la mà dels alumnes treballadors del projecte “Sa Tanca de Son Amer”

(07/06/2017)

El projecte anterior garantia juvenil “Es Murtar de Son Amer” ha aconseguit una inserció laboral dels participants del 40%

Els alumnes-treballadors del projecte Sa Tanca de Son Amer  han començat a fer feina a l’hort, on han preparat el terreny amb el motocultor, han millorat la instal·lació de reg i han plantat i sembrat diverses espècies hortícoles. Han duit a terme tasques  per millorar les instal·lacions, el reg automatitzat  i les infraestructures agrícoles. L’objectiu és recuperar el sistema tradicional de síquies i altres elements hidràulics de sa font de Son Amer.

 

Els primers mesos s’ha recuperat una franja degradada a la tanca al costat de la Marjada de ses Pereres Canaris on hi havia fems de tot tipus i vegetació caiguda i en mal estat fitosanitari. S’han eliminat les restes vegetals mitjançant la crema controlada  i després de l’estiu es continuarà amb una eixerma selectiva de la vegetació arbustiva arbòria d’aquesta zona.

 

El projecte “Sa Tanca de Son Amer” és un programa mixt d’ocupació i formació  adreçat a persones desocupades de trenta anys o més i té com a objectiu millorar-ne la qualificació i l’ocupabilitat, mitjançant l’alternança entre la formació teòrica i el treball efectiu a la finca de Son Amer. 
El Consell de Mallorca ha contractat deu persones desocupades amb una mitjana d’edat de quaranta-quatre anys, un docent i una persona per a la direcció tècnica del projecte. El projecte té una durada de deu mesos i s’inicià l’1 de març del 2017 i acabarà el 31 de desembre del 2017. 

Durant el temps d’execució i de contractació, les persones participants del projecte duen a terme una obra d’interès general i social, ja que fan feines agroforestals a diferents zones de la finca pública de Son Amer, al terme municipal d’Escorca.

 

 

La feina que duen a terme a la finca es combina amb  la formació de dos certificats de professionalitat complets: AGAR 0309 Activitats auxiliars en conservació i millora de forests, i AGAX 0208 Activitats auxiliars en agricultura. Totes les persones participants del projecte han superat l’avaluació dels mòduls impartits amb bons resultats. L’objectiu és capacitar els alumnes-treballadors en l’ofici de treballador forestal i agrícola.

 

 

Aquest programa gestionat pel Departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca, compta amb la participació del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) i el cofinançament del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE).

 

Fins al moment aquest tipus de projectes han estat to un èxit. A més de la important feina ambiental a la zona que s’ha duit a terme, també s’ha facilitat la inserció laboral dels participants. Per exemple, en el cas del projecte de garantia juvenil “Es murtar de Son Amer”, que va finalitzar a principis d’any, el 40% dels alumnes-treballadors a hores d’ara té una feina. Un d’ells ha estat contractat com a treballador forestal, un altre com a peó de jardineria i altres tres com a peons agroforestals.  També s’ha de destacar que dos alumnes han continuat amb formació relacionada i la resta han aconseguit entrevistes amb empreses i ofertes publicades al SOIB.