Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere Gairebé es triplica la col•laboració ciutadana amb l’ADT i incrementa la coordinació amb altres entitats durant el 2020

Gairebé es triplica la col•laboració ciutadana amb l’ADT i incrementa la coordinació amb altres entitats durant el 2020

(30/07/2021)

La consellera de Territori, Maria Antònia Garcías, celebra «el reconeixement a la bona feina de l’Agència de Defensa del Territori, que no ha baixat la guàrdia durant la pandèmia».

La incidència de la pandèmia s’ha fet notar sobre l’activitat de l’Agència de Defensa del Territori (ADT) per la suspensió dels procediments administratius durant dos mesos i mig: del 14 de març a l’1 de juny de 2020. Tot i això, com que des de 2018 l’ADT disposa d’eines informàtiques per gestionar els expedients de forma telemàtica, i com que s’han trobat solucions davant la situació de confinament, com la implantació del teletreball, la pandèmia no ha impedit a l’ADT continuar amb el ritme d’activitat dels darrers anys.

La consellera de Territori, Maria Antònia Garcías, ha destacat que, malgrat la complicació creada per la pandèmia, fins i tot hi ha indicadors d’activitat de l’Agència de 2020 superiors als de 2019, com els procediments sancionadors i de demolició iniciats, que han estat 228, l’any passat eren 226, i també la paralització de 96 obres en execució, la xifra més alta mai assolida, superior a les 73 de 2019.

D’una banda, Garcías ha destacat que l’Agència va rebre l’any passat 191 denúncies de particulars, la xifra més alta mai registrada; l’any 2019 varen ser 70. D’altra banda, l’ADT ha rebut 225 denúncies trameses per organismes públics (ajuntaments, agents de medi ambient de la CAIB, Seprona, etc.), també la xifra més alta registrada, ja que l’any 2019 varen ser 166. «Aquestes xifres deixen veure clarament el reconeixement a la bona feina de l’Agència de Defensa del Territori que, a més, no ha baixat la guàrdia durant la pandèmia», ha assenyalat la consellera. Garcías ha aprofitat per agrair als municipis que han delegat les seves competències en la confiança dipositada en l’ADT i també ha destacat la millora constant de la col•laboració entre Seprona, agents de medi ambient i l’Agència.

La consellera també ha remarcat el bon funcionament del canal creat per l’ADT per informar l’Agència de forma anònima de possibles infraccions. En la memòria 2020 s’han comptabilitzat 174 comunicacions anònimes, superant les 138 presentades el 2019, que va ser l’any que es va posar en marxa aquest canal de col•laboració.

Garcías ha estat acompanyada pel gerent de l’ADT Tomeu Tugores, que ha estat l’encarregat d’explicar al detall la Memòria anual 2020 d’aquest organisme. Tugores ha informat que els efectes de la pandèmia s’han fet notar en les sancions imposades i les ordres de restabliment dictades, ja que els terminis de tramitació i resolució dels procediments es suspendre també durant dos mesos i mig. Durant el 2020 s’han imposat 187 sancions i s’han dictat 82 ordres de restabliment, que si bé són xifres inferiors a 2019, situen l’activitat de l’Agència en nivells similars als de 2017 o 2018.

El gerent de l’ADT ha explicat que durant 2020 s’han executat 102 demolicions, la segona dada més alta mai registrada (atès que el període 2012-2016 se n’havien materialitzat només 39, 81 el 2017, 97 el 2018 i 124 el 2019). Dins els darrers quatre anys s’han executat 404 demolicions, el 93 % de les quals s’han pogut acollir a les reduccions de la sanció que estableix la Llei, perquè els propietaris les han executades dins el termini voluntari per fer-ho. El ritme de demolicions continua endavant el 2021, ja que dins els primers sis mesos ja se n’han executades 61.

L’activitat de l’Agència ha provocat la presentació de 163 projectes d’obra de legalització o de restabliment a l’estat anterior, que sumen un total de 609 projectes en els darrers quatre anys (2017-2020), que han generat als ajuntaments de Mallorca uns ingressos aproximats de 2 milions d’euros en concepte de taxes i imposts de construccions.

Respecte a la tipologia de les noves infraccions detectades, el 2020 s’han detectat 47 habitatges nous i 39 piscines sense llicència, la qual cosa suposa un 30 % de les noves infraccions detectades, percentatge similar al d’anys anteriors. Les altres tipologies més habituals han estat les edificacions de nova planta no destinades a habitatge (36 %) i les reformes o ampliacions d’edificacions existents (26 %), també percentatges similars als anys anteriors.

En relació amb els municipis adherits, el 2020 es varen afegir 5 ajuntaments, i es passà a ser 32, i avui en dia ja són 34, amb els dos que s’han afegit en el que portam de 2021. El personal de l’Agència continua incrementant progressivament, de les 14 persones que hi havia el 2014 es va passar a les 39 que hi havia el 31/12/2020 i a les 41 que conformen el personal actualment.