Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere El TSJIB desestima la demanda de les grans superfícies i avala la suspensió de llicències derivada del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials de Mallorca (PECMA)

El TSJIB desestima la demanda de les grans superfícies i avala la suspensió de llicències derivada del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials de Mallorca (PECMA)

(09/01/2020)

El tribunal dóna la raó al Consell Insular de Mallorca i desestima íntegrament el recurs d'ANGED

El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha dictat la sentència 561/2019 que resol el procediment ordinari interposat per la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) contra l'acord de suspensió de llicències que acompanyava l'aprovació inicial, l’any 2017, del Pla Director Sectorial d’Equipaments Comercials de Mallorca (PECMA).

La sentència del TSJIB desestima íntegrament la demanda de la patronal de las grans superfícies i avala que l’acord d’aprovació inicial del PECMA, amb el règim detallat de suspensió de llicències, s’ajusta a dret i desplega correctament i motivada la previsió de la legislació en matèria d’ordenació territorial.

El tribunal destaca el fet que l’acord adoptat i el règim cautelar previst als articles 10 i 13.4 de la Llei 4/2000, d’ordenació territorial, és matèria estrictament d’ordenació del territori sense afectar principis econòmics, d’unitat de mercat o de lliure competència, i que l’interès general es troba perfectament justificat en les previsions de la legislació d’ordenació territorial (i la urbanística), que permet la imposició de limitacions temporals i preventives d’establiment de determinats equipaments comercials segons cada cas, com es preveia a l’acord del Ple del Consell.

La sentència del TSJIB invoca al seu torn la doctrina constitucional que emana de la Sentència 36/1994, de 10 de febrer, del Tribunal Constitucional, relativa a la constitucionalitat de la tècnica cautelar en l’ús de les competències sobre ordenació del territori.

D’aquesta manera, el TSJIB dóna la raó al Consell Insular de Mallorca i desestima íntegrament el recurs d'ANGED, reforçant així el que sempre ha defensat la institució insular sobre la naturalesa i abast del règim de suspensió de llicències en l'àmbit de l’ordenació del territori i de l’urbanisme, com a mecanisme preventiu per evitar alterar les condicions preexistents al moment de procedir a redactar els instruments d’ordenació previstos i assegurar l’efectivitat de la futura planificació, impedint que es puguin produir desenvolupaments contradictoris amb el nou règim a implantar, garantint la viabilitat del nou pla.

Aquesta sentència és important atès que planteja un precedent per a altres dos plets interposats pel mateix motiu, a més de garantir que el règim de suspensió de llicències podrà ser utilitzar amb garanties en la tramitació de futurs instruments d’ordenació territorial.

El PECMA, aprovat de manera definitiva al mes d'abril de 2019, ordena el sòl comercial de Mallorca i zonifica l’illa en cinc nivells, que corresponen a Palma, l’àrea de més activitat de l’illa, on els equipaments comercials no poden de tenir una superfície comercial superior als 40.000 m²; Inca i Manacor, on el límit d’equipament comercial és de 13.000 m² de superfície comercial; zones turístiques on la màxima superfície comercial de l'equipament és de 4.000 m²; altres nuclis on s'estableix un límit màxim d’equipament comercial de 1.500 m² i la resta de Mallorca, a on el límit és en superfícies de 700 m² com a màxim.

Els eixos principals del PECMA són fomentar el comerç de proximitat i millorar tant la mobilitat com el paisatge urbà de Mallorca, i fixa criteris per establir un model territorial comercial centrat en la protecció del medi ambient, l’ordenació territorial i la protecció dels consumidors, amb un equilibri entre els recursos territorials i ambientals i el desenvolupament del sector comercial.