Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l'Energia de Mallorca fixa els seus objectius per al 2019

El Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l'Energia de Mallorca fixa els seus objectius per al 2019

(10/12/2018)

El conseller de Desenvolupament Local, Joan Font, s'ha reunit amb els coordinadors territorials per fer un seguiment de les accions realitzades

Proporcionar assistència tècnica i estratègica als municipis o donar suport a la posada en comú d'experiències i coneixements han estat dues de les nombroses propostes que s'han discutit a la reunió de seguiment del Conveni del Pacte de Batles i Batlesses pel Clima i l'Energia, celebrada al Departament de Desenvolupament Local del Consell de Mallorca.

L'objectiu de la reunió ha estat establir les línies i objectius per 2019 en relació a la iniciativa Pacte de Batles i Batlesses de Mallorca. S'han discutit propostes relatives als compromisos dels Coordinadors territorials cap al Pacte de Batles en les següents matèries:

- Promoure l'accés al Pacte de Batles i Batlesses

 • Establiment de Canals d'informació , promoció i visualització del Pacte a Mallorca.
 • Creació d'un reconeixement a iniciatives sostenibles i innovadores (com per exemple un premi a la generació d'energies renovables)
 • Organització jornades

- Proporcionar assistència tècnica i estratègica:

 • Seguiment per part del CIM i el Govern de l'evolució de la redacció dels Plans d'acció per l'Energia Sostenible i el Clima als diferents municipis adherits, als quals el Consell de Mallorca els hi ha concedit ajut econòmic.

-Formació pel personal dels Ajuntaments

 • Què es el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC)
 • Llei 12/2017 de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears (LUIB)
 • Manteniment d'instal·lacions fotovoltaiques i punts de recàrrega de vehicles elèctrics
 • Edificis de consum quasi nul (n-ZEB)
 • Col·laborar en l'elaboració i préstec de material als Ajuntaments pel dia del Medi Ambient

- Proporcionar suport econòmic. Hi ha previstes línies d'ajuts

 • Redacció dels PAESC i implantació d'un sistema de gestió i comptabilitat energètica als municipis que s'adhereixin de nou al Pacte (CIM)
 • Implantació d'accions dels PAESC ja redactats (CIM)
 • Cercar línies de finançament europees
 • Ajuts per instal·lació de producció d'energia amb fonts renovables (fotovoltaica, biomassa,etc) (GOIB)

- Donar suport a la posada en comú d'experiències i coneixements

 • Oferir fòrum de participació. La Conselleria de Medi Ambient disposa d'un canal d'informació ambiental.

Funcionament d'un grup de treball de gestors energètics municipals

- Col·laboració amb altres coordinadors territorials/promotors

 • Estendre el Pacte a Menorca i Eivissa (GOIB)
 • Grup de treball de Coordinadors Territorials a Balears

- Participar en activitats del Pacte de Batles i Batlesses

 • Es definirà durant l'any per part de l'equip tècnic

A la trobada hi han assistit el conseller de Desenvolupament Local, Joan Font, la secretària tècnica, Antònia Malagrava, l'assessora tècnica, Montserrat Molins, el director insular d'Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del Govern, Sebastià Sansó, Ferran Rosa i Jinàmar Tomás de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat del Govern i Gabriel Aldi en representació de la Conselleria de Medi Ambient del Govern.