Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere El Departament de Territori imposa sancions de més de 511.000 euros per tanques publicitàries que infringeixen la Llei de carreteres

El Departament de Territori imposa sancions de més de 511.000 euros per tanques publicitàries que infringeixen la Llei de carreteres

(09/11/2018)

La Llei prohibeix els anuncis que generin un perill per al trànsit viari. A més, s’ha aconseguit signar, per primera vegada, vint-i-cinc actes de conformitat amb les empreses infractores.

El Departament de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca ha imposat sancions per valor de més de 511.000 euros, en els últims tres anys, per tanques publicitàries que infringeixen la Llei 5/1990, de 24 de maig, de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

A més, per primera vegada, s’ha aconseguit signar vint-i-cinc actes de conformitat amb les empreses infractores abans de la resolució de l’expedient sancionador que s’havia iniciat contra aquests elements infractors. Les empreses o els particulars tenen quinze dies des del dia de la signatura de l’acord per retirar aquests emplaçaments publicitaris i pagar les sancions.  Si les empreses o els particulars responsables satisfan la sanció i, a més, retiren tant la publicitat com el seu suport dins el termini voluntari establert, gaudiran d’una reducció de la sanció d’un 40 %, és a dir, un 20 % per haver-ne reconegut l’autoria i la responsabilitat i un altre 20 % per pagar en període voluntari.

En compliment d’aquesta Llei, estan prohibides les tanques que generen un perill per al trànsit viari; les visibles des de la zona de domini públic de la carretera; les que afecten la senyalització; o aquelles que per les seves característiques perjudiquen el trànsit o els valors estètics de l’entorn. En tots els casos, qualsevol empresa o particular que vulgui col·locar una tanca, un cartell o un reclam en una carretera o al seu vial de servei ha d’obtenir un permís de la institució responsable de la via.  

Tanques que infringeixen la llei
Hi ha tres vies que acumulen una xifra molt alta de tanques sancionades. Set d’elles se situen a la carretera de Manacor (Ma-15); set més, a la carretera que uneix Inca i Sineu (Ma-3240) i quatre, a la carretera de Felanitx a Portocolom (Ma-4010). Les restants es reparteixen entre l’autopista d’Inca (Ma-13), amb dues tanques sancionades que seran desmuntades; l’Ma-19 o de Llucmajor, amb dues més; i tres vies més, que en tenen una cada una.

Les sancions s’han incrementat en un 400 % en tres anys
En els darrers tres anys les sancions s’han incrementat en un 400 % per les tanques publicitàries infractores. Enguany, el que duim de 2018, ja s’han imposat 176.741,40 euros de multes, i en els dos anys anteriors les quantitats imposades han passat dels 300.000 euros. Durant els anys anteriors, entre el 2011 i el 2015, amb prou feines es varen superar els 100.000 euros en sancions.

En total, s’han incoat 248 expedients des de 2011 fins a octubre de 2018, 158 d’aquests des de 2016. De les empreses sancionades per les tanques, una ha rebut 134 denúncies; una altra, 43; i la resta (71) corresponen a sancions a altres empreses o a particulars.