Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere El Departament de Territori entrega el primer planejament urbanístic redactat pel Consell a l’Ajuntament de Selva

El Departament de Territori entrega el primer planejament urbanístic redactat pel Consell a l’Ajuntament de Selva

(11/02/2019)

El Departament de Territori ha entregat aquest dilluns el primer planejament urbanístic redactat pel Consell a l’Ajuntament de Selva. El personal de l’Oficina d’Informació i Suport Territorial ha redactat la delimitació de sòl urbà i el catàleg del municipi, gràcies a un conveni amb el consistori. 

L’Oficina d’Informació i Suport Territorial ha pogut assumir aquesta tasca, mitjançant la convocatòria que va treure el passat mes d’agost de cooperació tècnica per redactar els planejaments urbanístics d’iniciativa pública i competència municipal als municipis de menys de 5.000 habitants; així com també la redacció del Pla General de Lloret de Vistalegre, Ariany, Maria de la Salut i Estellencs, que en aquests moments estan en marxa. 

Garrido ha destacat que «un dels nostres compromisos en arribar a aquesta institució va ser canviar la forma en què la institució es relacionava amb els municipis en qüestions de planejament urbanístic i avui podem dir que hem complert el que ens vàrem proposar». 

Tramitació
L’Ajuntament de Selva ha d’aprovar inicialment la delimitació i el catàleg, després ha d’exposar el document i, al mateix temps, ha de tramitar els informes corresponents. Un cop acabada l’exposició pública i revisades les al·legacions i els informes presentats, l’Ajuntament n’ha d’aprovar definitivament la delimitació. En el cas de Selva, també s’ha sol·licitat al Consell que, posteriorment, s’encarregui de la redacció del Pla General. 

La Llei 12/2017, de 29 de desembre, d’urbanisme de les Illes Balears (LUIB) estableix que tots els municipis han de tenir un pla general, si bé en els municipis que no tenen cap planejament, com són els casos de Selva i d’Estellencs, es pot fer una delimitació de sòl urbà de manera transitòria. 

Tot i no disposar d’un planejament, Selva, en aplicació de les directrius d’ordenació territorial (DOT) de 1999 es regeix per aquesta normativa de manera transitòria. Actualment, el que fa la delimitació de sòl urbà és establir les zones urbanes i rústiques en el terme municipal de Selva. I, mentre s’espera que el municipi disposi del Pla General, la normativa que es continuarà aplicant serà la del 1999. 

La consellera Garrido, acompanyada del director insular d’Urbanisme del Consell, Joan Morey, i la cap de servei de l’Oficina d’Informació i Suport Territorial als Municipis del Consell, Isabel Romero, han explicat el planejament urbanístic als membres del consistori i l’horabaixa ho han fet a la ciutadania, a la qual han detallat també el procediment administratiu i els efectes de la delimitació del sòl urbà. 

El batle de Selva, Antoni Frontera, ha assegurat que «estem molt contents amb l’ajut de l’equip redactor del Departament de Territori per poder tirar endavant la delimitació i, en un futur, el Pla General». 

Catàleg d’elements i espais a protegir
La delimitació de sòl urbà fa que sigui important tenir en compte la figura del Catàleg d’elements i espais a protegir, sobretot per als edificis que sense aquest document quedarien desprotegits. El Catàleg d’elements i espais protegits de Selva té per objecte l’inventari, la protecció i la regulació de les intervencions sobre el béns i espais que integren el patrimoni arquitectònic, etnològic, arqueològic, paisatgístic i natural del municipi, amb voluntat de consens i perdurabilitat En conseqüència, l’àmbit d’aplicació correspon a tot el terme municipal de Selva.  Per  fer aquest catàleg una realitat, s’ha combinat el treball de camp i les tasques d’investigació i de documentació pròpies de la historiografia. Així, s’ha acomplit amb la mateixa exhaustivitat tant la recerca de la bibliografia i cartografia existent referent al municipi de Selva com el recorregut sistemàtic pel territori on l’observació directa, la recopilació d’informació per mitjà de fonts orals i la valoració  han quedat reflectides en les fitxes del catàleg, element vertebrador del document. 

El Catàleg s’ha fet tenint en compte l’esborrany d’un catàleg que el consistori havia iniciat fa un parell d’anys i compta amb 354 elements inventariats. 

Equip redactor
El Departament de Territori i Infraestructures assisteix els ajuntaments des del 2017, amb un equip de cinc professionals de l’Oficina d’Informació i Suport Territorial format per dos arquitectes, una assessora jurídica, un administratiu i una historiadora de l’art, que treballen juntament amb els municipis. 

Aquesta tasca d’assistència del Consell es concreta a l’article 17 de la LUIB, que regula els principis de cooperació i col·laboració, i subrogació per incompliment de la competència urbanística municipal, i assenyala que els consells insulars han de fomentar l’acció urbanística dels municipis i, en el cas que aquests no puguin exercir plenament les competències que els corresponen, per la dimensió o per manca de recursos, els han de prestar assistència tècnica i jurídica suficients.