Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere Adjudicació de les Beques 2019 de Gestió i Recerca de Fons Documentals Fundació Mallorca Literària

Adjudicació de les Beques 2019 de Gestió i Recerca de Fons Documentals Fundació Mallorca Literària

(15/11/2019)

Xesca Gelabert Amengual guanya la Beca 2019 de Gestió i Recerca de Fons Documental Llorenç Villalonga (Hemeroteca Llorenç Villalonga), Mireia Rosa Ferriol Queralt la Beca 2019 de Gestió i Recerca de Fons Documental Pare Rafel Ginard (Cançoner 2.0. Recerca i catalogació), i Joan Tomàs Martínez Grimalt guanya la Beca 2019 de Gestió i Recerca de Fons Documental Blai Bonet (Hemeroteca Blai Bonet) de la Fundació Mallorca Literària.

La Comissió Avaluadora de la Casa Llorenç Villalonga (Museu Literari), format per Joan Mas i Vives i Josep A. Grimalt, i presidida per Carme Castells i Maria Pastor, ha decidit que la guanyadora de la Beca 2019 de Gestió i Recerca de Fons Documental Llorenç Villalonga (Hemeroteca Llorenç Villalonga) és Xesca Gelabert Amengual. Igualment queda designada com a suplent, la candidata Aránzazu Miró Moina. Joan Mas i Vives ha sigut designat tutor de la beca. En aquesta convocatòria s’han presentat un total de 7 candidatures.

D’altra banda, La Comissió Avaluadora de la Casa Pare Rafel Ginard (Museu de la Paraula), formada per Andreu Ramis, Climent Picornell i Miquel Sbert, i presidida per Carme Castells i Maria Pastor, ha decidit que la guanyadora de la Beca 2019 de Gestió i Recerca de Fons Documental Pare Rafel Ginard (Cançoner 2.0. Recerca i catalogació) és Mireia Rosa Ferriol Queralt. Igualment queden designades com a suplents, per ordre, les següents candidates: Laia Queralt Martí i Maritza Ulloa Rea. Andreu Ramis ha sigut designat tutor de la beca. En aquesta convocatòria s’han presentat un total de set candidatures.

Finalment, La Comissió Avaluadora de la Casa Blai Bonet (Centre de Poesia Contemporània), formada per Margalida Pons i Antoni Vidal Ferrando, i presidida per Carme Castells i Maria Pastor, ha decidit que el guanyador de la Beca 2019 de Gestió i Recerca de Fons Documental Blai Bonet (Hemeroteca Blai Bonet) és Joan Tomàs Martínez Grimalt. Igualment queden designats com a suplents, per ordre, els següents candidats: Miquel Pasqual Bestard i Joana Carbonell Camps. Margalida Pons ha sigut designada tutora de la beca. En aquesta convocatòria s’han presentat un total de quatre candidatures.

La dotació econòmica de cadascuna de les beques és de 2.500 €, quantitat a la qual s’aplicarà la retenció estipulada per la llei en concepte de cotització a la seguretat social i IRPF.