Consell de direcció de l’Agència de Defensa del Territori de Mallorca

27-02-2019 / 11.00 h

Convocatòria de sessió ordinària:


Dia: dimecres, 27 de febrer de 2019 
Hora: 11.00 
Lloc: Sala de reunions de l’Agència. Edifici Llar de la Infància, carrer del General Riera, 113. Palma. 


Ordre del dia: 
1. Aprovació, si cal, de l’acta de la sessió ordinària de data 25 de gener de 2019. 

2. Donació de compte dels decrets dictat per la Presidència. 

3. Donació de compte de les resolucions dictades pel Director gerent. 

4. Acords d’ordre de restabliment: 
a. Exp. 2017/233 (EMB). PETRA. Proposta definitiva de restabliment 
b. Exp. 2013/190 (EMB). ALGAIDA. Proposta definitiva de restabliment 
c. Exp. 2018/014 (SSC). SELVA. Proposta definitiva de restabliment. 
d. Exp. 2016/095 (EGB). FELANITX. Proposta definitiva de restabliment 
e. Exp. 2018/144 (GSS). CAMPOS. Proposta definitiva de restabliment 
f. Exp. 2010/278 (VLI). SANTANYÍ. Proposta definitiva de restabliment. 
g. Exp. 2017/264 (VLI). ALGAIDA. Proposta definitiva de restabliment 
h. Exp. 2018/205 (VLI). ESCORCA. Proposta definitiva de restabliment 


i. Exp. 2017/279 (EMB). SANTA MARIA DEL CAMÍ. Proposta definitiva de restabliment. 
j. Exp. 2010/302 (SBG). PUIGPUNYENT. Proposta definitiva de restabliment 
k. Exp. 2010/259 (GSS). MONTUÏRI. Proposta definitiva de restabliment 
l. Exp. 2018/103 (SSC). CAPDEPERA. Proposta definitiva de restabliment 

5. Acords d’imposició de sanció: 
a. Exp. 2017/233 (EMB). PETRA. Proposta definitiva de resolució del procediment sancionador 
b. Exp. 2013/190 (EMB). ALGAIDA. Proposta definitiva de resolució del procediment sancionador 
c. Exp. 2018/014 (SSC). SELVA. Proposta definitiva de resolució del procediment sancionador 

6. Interposició de recurs contenciós administratiu contra la llicència d’usos i obres provisionals concedida per l’Ajuntament de Campanet per a aparcaments públics als carrers Creu i Major (Exp. 2018/207-MMR). 

7. Donació de compte de sentències fermes. 

8. Aprovació de l’actualització del Pla anual d’inspecció urbanística i planificació de la tramitació dels expedients d’infracció urbanística. 

9. Torn obert de paraules. 

Palma, 26 de febrer de 2019 
La secretària de l’Agència, per suplència 
Alicia M. Pérez Noguera