Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Un total de 2.079 funcionaris recuperaran la carrera professional aquest mes d’agost

Un total de 2.079 funcionaris recuperaran la carrera professional aquest mes d’agost

(23/08/2018)

Els empleats públics rebran amb caràcter retroactiu el complement salarial que havien deixat de percebre des del mes de maig.

Un total de 2.079 funcionaris del Consell de Mallorca, dels quals 1.053 corresponen pròpiament al Consell i 1.026 de l'Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), recuperaran aquest mes d’agost el complement de la carrera professional.

El Departament de Modernització i Funció Pública abonarà aquest mes la carrera professional, a més d’incloure-hi els imports corresponents als mesos de maig a juliol. Per altra banda, l’IMAS farà el mateix amb els seus empleats.

D’aquesta manera, els empleats públics veuran restituït un dret que preveu  l’Acord de la Mesa General de Negociació Conjunta de personal funcionari i laboral del Consell de Mallorca i de l’IMAS en matèria de carrera professional, aprovat en el Ple de 9 de març de 2017, inclòs en la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears.

La nova delegada del Govern a les Illes Balears, Rosario Sánchez, va sol·licitar el 27 de juny, a través de l’Advocacia de l’Estat, la retirada dels recursos contenciosos administratius interposats per l’anterior delegada del Govern, Maria Salom, contra aquest complement a diferents administracions públiques, fet que ha permès recuperar-lo. 

Antecendents
El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) va suspendre cautelarment, el mes d’abril, l'aplicació de l'Acord entre la institució insular i els sindicats per abonar als funcionaris aquest complement salarial. La decisió del TSJIB va estimar la sol·licitud de suspensió inclosa en el recurs que la Delegació del Govern havia interposat després que el Jutjat Contenciós Administratiu no imposàs mesures cautelars al recurs que havien presentat contra l’Acord de carrera professional del Consell. Tot i no compartir els arguments de la interlocutòria judicial, la institució acatà la decisió judicial i es va veure obligada a suspendre el pagament del complement de carrera que ja no es va incloure en la nòmina del mes de maig passat.