Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

La Comissió de Patrimoni dóna llum verda al projecte de rehabilitació del casal de Ca n’Olesa

La Comissió de Patrimoni dóna llum verda al projecte de rehabilitació del casal de Ca n’Olesa

(31/05/2016)

Després de gairebé un any de feina, el projecte de restauració i rehabilitació d’aquest casal del centre històric de Palma ha rebut avui l’aprovació de la Comissió Insular de Patrimoni Històric. “Ha estat un procés complex”, explica la directora insular de Patrimoni, Kika Coll, “perquè Ca n’Olesa està declarat Bé d’Interès Cultural i s’han hagut de fer controls arqueològics, ha requerit tota una documentació històrico-artística i saber quines intervencions es poden dur a terme o no”. Ara el projecte passa a mans de la Comissió de Centre Històric de l’Ajuntament de Palma.

El casal de Ca n’Olesa és un edifici emblemàtic del centre històric de Palma, declarat Bé d’Interès Cultural (BIC) no només pel valor de l’immoble sinó també pel singular valor que presenta el conjunt d’aquest amb la seva decoració i mobiliari. De propietat privada, l’agost del 2015 va tenir entrada al Consell de Mallorca un projecte de restauració i rehabilitació, al qual avui i després d’un intens procés de tramitació, la Comissió Insular de Patrimoni Històric ha donat llum verda amb un seguit de prescripcions. Tota intervenció, per exemple, s’haurà de dur a terme comptant amb un arqueòleg i conservador-restaurador, que formaran part de l’equip assessor a la direcció d’obra.

 

“El que vol el propietari és adequar el seu ús als temps actuals amb un projecte de reforma per a ús particular”, explica la directora insular de Patrimoni, Kika Coll, “i això implica que s’hagin plantejat un seguit de modificacions que no existien en aquest casal com un possible ascensor o un canvi d’usos en els porxos. De totes maneres s’ha respectat molt tot el que és mobiliari, teixits…tot el que dóna un valor afegit a aquest casal més enllà de la part arquitectònica”.

 

Pel que fa al trasllat temporal dels béns mobles de Ca n’Olesa, les dades de controls mensuals s’hauran de remetre al Servei de Patrimoni per si fos necessari fer canvis en les condicions d’emmagatzematge. Aquest trasllat temporal, a causa de l’execució de les obres, haurà de durar el mínim temps possible, preveient el retorn al seu lloc tot d’una que sigui possible. El desmuntatge, embalatge, trasllat, ubicació temporal i recol·locació haurà de comptar amb la participació d’un conservador-restaurador. I si s’ha de dur a terme qualsevol intervenció sobre aquests béns mobles s’haurà de presentar projecte al Servei de Patrimoni Històric del Consell per a la seva autorització prèvia. Són algunes de les prescripcions fetes al projecte.

 

“El fet que Ca n’Olesa sigui Bé d’Interès Cultural”, explica Kika Coll, “ha requerit d’un personal tècnic especialitzat i qualificat -arqueòlegs, historiadors, arquitectes, arquitectes tècnics, restauradors- i és molt important posar en valor tota la feina que ha fet l’equip a l’hora de presentar el projecte, perquè s’ha recollit molta informació que d’altra manera no tendríem. Tota aquesta informació –sobre l’evolució històrica de la casa, dels materials, dels sistemes constructius- ens dóna peu a poder fer futures investigacions”. Coll ha destacat la feina que han duit a terme tant l’equip que s’ha encarregat de la proposta de restauració com també la dels tècnics del Departament de Patrimoni “perquè la gent ha estat molt conscient de quin tipus de reforma era i, sense fer excepcions davant d’altres expedients, sí que s’ha fet una feina conjunta per poder avançar en l’interès comú de totes les parts que no és altre que intentar que Ca n’Olesa estigui en les millors condicions possibles”.

 

Després que avui la Comissió Insular de Patrimoni hagi ratificat l’informe de la Ponència Tècnica, favorable a l’aprovació del projecte de reforma de Ca n’Olesa, aquest projecte continua la seva tramitació a la Comissió de Centre Històric de l’Ajuntament de Palma.