Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

L’IMAS fa una passa més cap a l’estabilització laboral amb la incorporació de 345 noves places a la Relació de Llocs de Feina

L’IMAS fa una passa més cap a l’estabilització laboral amb la incorporació de 345 noves places a la Relació de Llocs de Feina

(10/02/2022)

El Ple del Consell ha aprovat aquesta modificació i també un increment salarial de prop de 400 € anuals a les 633 persones que treballen com a auxiliars d’infermeria

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat avui diverses modificacions a la Relació de Llocs de Treball (RLT) de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), que beneficiaran prop d’un miler de persones de la seva plantilla.

Un dels canvis aprovats contempla l’augment en 1 punt del Complement Específic a les 633 persones que treballen com a tècnics i tècniques en cures auxiliars d’infermeria (TCAI). Tendrà caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2022 i implica un increment salarial d’uns 28 €, el qual es traduirà en 392 € bruts més a l’any. Aquest s’afegeix a l’augment de devers 800 € bruts anuals que l’IMAS ja va aplicar al col·lectiu de TCAI després de pujar 2 punts al seu complement el 2021. Està previst que l’any 2023 se’ls sumi un punt més.

La modificació respon a un acord sindical de 2020 al qual es va arribar després de valorar la tipologia de treball que duen a terme i la seva implicació des dels inicis de la pandèmia. “L’objectiu és oferir al col·lectiu una remuneració adequada a la tasca que realitzen”, ha dit la consellera Sofia Alonso que, a més, ha afegit que "amb modificacions com les que aprovam avui guanyam tots, ja que si hi ha una peça clau o essencial en els serveis públics és la dels professionals que hi fan feina. No hi ha sector públic sense treballadors i treballadores, i cal reconèixer els seus drets i la seva professionalitat perquè difícilment pot haver-hi un sector públic de qualitat amb treballadors i treballadores sense condicions dignes".

A més, i amb l’objectiu de fer una passa més cap a l’estabilització del personal i garantir la continuïtat dels serveis, durant la sessió plenària també s’ha aprovat la incorporació de 177 places a la RLT de personal funcionari de l’IMAS i la creació de dues RLT de personal laboral que permeten la incorporació de 168 llocs de feina de personal laboral transferit.

En concret, es tracta en relació als 168 llocs de feina de personal laboral transferit, per una banda, de 138 places de personal que fa feina a la residència Oms - Sant Miquel i als centres de dia Can Clar i Son Bru i que varen ser transferides el 2018 a l’IMAS, a través del Consell, des de la Fundació i Atenció a la Dependència de Promoció de l’Autonomia de les Illes Balears i, per l’altra, 30 places transferides per l’Ajuntament d’Inca després de la cessió a l’IMAS de la gestió de la residència Miquel Mir.

Les 177 que passen a considerar-se com a personal funcionari provenen de diferents contractes fins al moment coberts per acumulació de tasques, altres de programes que s’han consolidat o per concatenació de contractes temporals.

Aquests 345 llocs de treball s’incorporen de manera estructural a la plantilla de la institució i podrien entrar a formar part del Pla d’Estabilització Laboral (PEL) que actualment s’està negociant a escala estatal per acabar amb la temporalitat de les administracions públiques.

D’altra banda, tot i que en aquest cas no entrarien en el futur PEL, s’ha aprovat la creació de 14 noves places que responen a necessitats del servei i entre les quals destaquen 4 incorporacions (una plaça de metge/metgessa de treball, una d’infermeria, una de cap de servei de prevenció i una de tècnic/tècnica superior) que reforçaran l’equip de Prevenció Laboral de l’IMAS davant l’augment de la plantilla de la institució i les necessitats sorgides arran de la COVID.