Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

L'IMAS, el Departament de Territori i Infraestructures i l'ADU signen un protocol d'actuació per a persones en risc d'exclusió residencial

L'IMAS, el Departament de Territori i Infraestructures i l'ADU signen un protocol d'actuació per a persones en risc d'exclusió residencial

(31/01/2017)

Amb la signatura d'aquest convenir, els tres organismes dependents del Consell de Mallorca es comprometen a seguir una sèrie de passes davant la possibilitat de què s'hagi de desallotjar la residència habitual de persones en situació de risc.

La consellera de Benestar i Drets Socials i presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Margalida Puigserver, la consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, el director de l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca, Bartomeu Tugores, i la directora insular d'Inclusió Social, Teresa Vallespir, han signat avui un protocol d'actuació relatiu a persones en risc d'exclusió residencial.

 

El protocol signat defineix les actuacions que s'han de dur a terme en el cas que el Servei d'Expropiacions del Consell de Mallorca, depenent del Departament de Territori i Infraestructures, hagi de desallotjar edificacions que constitueixin la residència habitual d'aquest col·lectiu.

 

En aquest sentit, es consideraran persones en situació d'exclusió residencial i es podran acollir a aquest protocol aquelles unitats familiars que compleixin una sèrie de característiques, com ara:

 - Unitats familiars en les que conviuen diferents generacions i els ingressos provenen únicament de les persones més majors.

- Unitats familiars en les que tots els seus membres en edat laboral es trobin en situació d'atur i/o hagi exhaurit les presentacions corresponents.

- Unitats familiars monoparentals amb menors al seu càrrec.

- Unitats familiars en les que algun dels seus membres tenguin una discapacitat igual o superior al 33%.

 

D'aquesta manera el protocol estableix que quan les actuacions de l'ADU o el Servei d'Expropiacions poden donar lloc al desallotjament d'una unitat familiar de la seva residencia habitual, es comunicarà a les persones afectades l'existència d'aquest protocol i se'ls informarà que han de contactar amb l'IMAS, organisme que s'encarregara d'analitzar si es dóna aquesta situació de risc.

 

Un cop rebuda la sol·licitud i la documentació per part de les persones afectades, l'IMAS ha d'elaborar un informe per tal de confirmar o no la impossibilitat d'aquestes per accedir a un habitatge alternatiu. En cas que no disposin de cap alternativa l'IMAS traslladarà l'informe a l'ADU, al Servei d'Expropiacions i a l'Institut Balear de l'Habitatge (IBAVI), que s'ha d'encarregar de cercar una solució alternativa abans que es produeixi el desallotjament.