Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere Els equipaments comercials de més de 700 m² necessitaran un informe del Consell sobre el compliment de les afectacions territorials

Els equipaments comercials de més de 700 m² necessitaran un informe del Consell sobre el compliment de les afectacions territorials

(13/11/2018)

El Departament de Territori s’ha reunit aquest dilluns amb sindicats, federacions i associacions comercials per explicar-los com ha quedat el Pla d’Equipaments Comercials de Mallorca una vegada mantingudes converses amb la resta de grups polítics i recollides diferents al·legacions.

Els equipaments comercials de més de 700 m² necessitaran un informe del Consell de Mallorca sobre el compliment de les afectacions territorials. Segons estableix la disposició transitòria quarta de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes Balears. Concretament, l’articulat diu que caldrà «un informe favorable del consell insular competent sobre la incidència del projecte en les infraestructures i els serveis públics de caràcter supramunicipals».

Aquesta i d’altres qüestions sobre el model territorial nou de l’illa que preveu el Pla d’Equipaments Comercials de Mallorca (PECMa) es varen tractar durant la reunió de dilluns passat, celebrada a la sala de juntes del Departament de Territori i Infraestructures, de la institució insular.

Sindicats, federacions i associacions comercials, així com els responsables d’altres administracions, pogueren conèixer com ha quedat el PECMa una vegada mantingudes converses amb la resta de grups polítics i recollides diferents al•legacions.

La consellera de Territori i Infraestructures, Mercedes Garrido, va  assegurar que «cal apostar pel comerç  de proximitat i, precisament, el PECMA pretén evitar el pol d’atracció que suposa Palma, comercialment parlant».  En aquest sentit, Garrido també va destacar que «els informes que ha de redactar el Consell serviran per veure si realment s’està donant compliment al PECMa».

D’altra banda, el director insular de Territori i Paisatge, Miquel Vadell, va explicar les noves definicions de superfícies, els nous límits de nivells i les noves tipologies d’equipaments comercials, ara que el document arriba a la recta final. Cal recordar que, un cop la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears emeti la declaració ambiental estratègica del Pla, arribarà al Ple de la institució insular per a l’aprovació definitiva.

A part de Garrido i Vadell, també varen participar a la reunió per part del Consell, el cap de servei jurídic d’Ordenació del Territori, José Manuel Gómez i el cap de servei tècnic d’Ordenació del Territori, Joan Carles Fuster, per aclarir les qüestions més tècniques i de tramitació.

El PECMa
Per poder ordenar el sòl comercial es fa una zonificació de l’illa en cinc nivells:

Nivell 1. Inclou l’àrea de més activitat de l’illa, en la qual es concentra una part significativa de la població, així com els serveis administratius, comercials i de dotacions principals, i que disposa de la major accessibilitat territorial. Com a conseqüència de l’impacte sobre el sistema de mobilitat, ja que afecta diversos conjunts de ciutadans, es considera que els equipaments comercials no han de tenir una superfície comercial més gran de 40.000 m2. En aquest nivell hi ha Palma.

Nivell 2. Inclou les poblacions amb una gran rellevància territorial en l’estructura insular, considerades nodes de desenvolupament. D’acord amb les característiques territorials per aquestes poblacions, s’estableix un límit màxim d’equipament comercial de 13.000 m2 de superfície comercial. En aquest nivell hi ha Inca i Manacor.

Nivell 3. Inclou àmbits amb rellevància territorial que assumeixen un paper significatiu com a prestadors de serveis en l’estructura comercial i d’accessibilitat subcomarcal. S’estableix un límit màxim d’equipament comercial de 4.000 m2 de superfície comercial.

Nivell 4. Inclou els àmbits que assumeixen un paper de prestadors de serveis sobre l’entorn immediat. En els nuclis classificats de
nivell 4 s’estableix un límit màxim d’equipament comercial de 1.500 m2.

Nivell 5. Sòls aptes no inclosos en els àmbits anteriors. En els nuclis de nivell 5 s’estableix un límit màxim de 700 m2 de superfície comercial.

Superfície complementària
Els equipaments comercials podran disposar d’una superfície complementària modulable per a cines, restauració i serveis, que variarà segons el tipus d’establiment. En els centres comercials i en els equipaments comercials grans (més de 1.500 m2), la superfície complementària no ha de superar en més d’un 15 % la superfície comercial total. En el cas d’equipaments comercials de mida mitjana (de 701 a 1.500 m2), la superfície complementària no ha de superar en més d’un 25 % la superfície comercial total. Per acabar, en els equipaments comercials de mida petita (de 401 a 700), no l’ha de superar en més d’un 50 %.