Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere El Ple del Consell dóna llum verda al procés de delegació de competències del Museu de Mallorca

El Ple del Consell dóna llum verda al procés de delegació de competències del Museu de Mallorca

(09/11/2018)

El Ple ha aprovat per unanimitat la proposta de delegació de competències al Consell de Mallorca elaborada des del Govern de les Illes Balears en relació al Museu de Mallorca. Una proposta que ha defensat en la sessió plenària d’avui el vicepresident primer, Francesc Miralles, per a qui la gestió d’aquesta infraestructura cultural de referència permetrà al Consell de Mallorca “aprofundir en l’autogovern i vertebrar una veritable política insular de museus”.

Amb l’aprovació de la proposta la institució dóna el vist-i-plau a l’inici d’aquest traspàs de gestió, incorporant dues aportacions perquè es tenguin en compte durant el tràmit parlamentari.

 

D’una banda, amb l’objectiu de garantir l’estabilitat pressupostària del Consell, la institució no executarà major despesa que la que es pugui dur a terme amb el pressupost que traspassi el Govern de les Illes Balears per a la gestió del Museu de Mallorca mentre estigui vigent el Pla econòmic i financer.

 

En segon lloc, s’encomana al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports que al llarg del 2019 presenti al Ple un estudi detallat dels costos que implica la gestió directa del Museu de Mallorca per avaluar si el pressupost que es traspassa és suficient o no tant a nivell de mitjans personals, econòmics i materials.

 

“Volem que el Consell de Mallorca assumeixi amb garanties la gestió del Museu de Mallorca”, ha explicat el vicepresident i conseller de Cultura, Patrimoni i Esports, Francesc Miralles.

 

Miralles ha assenyalat un altre mecanisme de garantia previst dins el text de la proposta de traspàs de gestió: la creació d’una Comissió tècnica que s’ha d’encarregar d’elaborar una relació dels béns mobles que formen les col·leccions arqueològiques, de belles arts i etnològiques del Museu de Mallorca, així com la resta de mobiliari, instruments, equipaments tècnics, equipaments informàtics i la resta de recursos que es posen a disposició del Consell de Mallorca, indicant el seu estat.

 

“Feim una passa endavant”, ha assegurat Miralles, “ens reivindicam com a institució, ja que aquesta delegació de competències del Museu de Mallorca neix de la voluntat dels Acords de Govern del Consell de Mallorca. I és hora de centrar el debat en què volem fer al Museu de Mallorca, quin discurs volem que tengui. El govern ja ha dit que es faran auditories que ajudaran a donar garanties, hi ha un compromís de major dotació econòmica per al Museu de Mallorca així com de personal, i ens sumam també a seguir reclamant les inversions de l’Estat”.

 

Una vegada aprovada la proposta de delegació de competències per part del Consell de Mallorca continua el tràmit parlamentari iniciat el passat 26 de setembre en la Comissió Tècnica Interinsular del Parlament de les Illes Balears. Aquesta iniciativa es tramitarà com a proposició de Llei i és previst que pugui ser efectiva a partir de l’1 de gener de 2019.

Amb aquest procediment, el Govern delega al Consell les facultats d’execució que, com a administració gestora -ja que el Museu de Mallorca és de titularitat de l’Estat espanyol-, fins ara du a terme la Comunitat Autònoma en relació a aquest museu i les seves seccions: la Secció Etnològica de Muro, el Museu Monogràfic de Pollentia i els magatzems de Son Tous, on s’ubica el dipòsit del Museu de Mallorca.