Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere El Museu de Mallorca ja compta amb un protocol d’entrega de material

El Museu de Mallorca ja compta amb un protocol d’entrega de material

(03/03/2021)

El document és vinculant i preveu mesures de protecció del material arqueològic i paleontològic així com instruccions de siglatura

La vicepresidenta i consellera de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística, Bel Busquets, ha presentat avui el protocol d’entrega de material arqueològic i paleontològic al Museu de Mallorca, «que serveix per establir el procediment de lliurament de material arqueològic al Museu de Mallorca, instruccions per a la siglatura i recomanacions per al transport, etiquetatge i embalatge, entre d’altres», ha explicat Busquets, qui ha agraït la feina fet al Museu de Mallorca i als representants del sector de l’arqueologia.

Busquets ha recordat la importància d’aquest protocol per vetllar en cada pas de la cadena per recuperar béns patrimonials, estudiar-los, consolidar-los i difondre’ls.

El document, que és vinculant, recull les normes internes que s’han  de seguir per fer els dipòsits insulars i les mesures de conservació relatives a la neteja, etiquetatge i embalatge dels béns mobles que s'hagin de dipositar al Museu de Mallorca. Aquestes mesures són necessàries tant per conservar el patrimoni cultural, com per difondre’l i per a l’ús amb finalitats científiques que se’n fa. 

El protocol també preveu que «si es produeixen troballes excepcionals que obliguin a prendre mesures addicionals de protecció, conservació o custòdia, les persones responsables n’han d'informar el Consell Insular de Mallorca, el qual comunicarà al Museu la decisió pertinent”, ha explicat Busquets.

Segons aquest protocol, el Museu de Mallorca facilitarà un número de sigla (document d’identificació de la peça) al director o directora d'excavació o al personal autoritzat amb la sol·licitud prèvia per escrit. Es tracta d'un número d'inventari del Museu que permet relacionar la peça amb la documentació administrativa que s’hi associa. Aquesta sigla s'ha de fer constar tant al registre com a l'inventari. Ambdós documents s'han de lliurar amb la memòria que es redacti i el material arqueològic. 

La directora del Museu, Maria Gràcia Salvà, ha explicat que s’ha reduït al màxim la sigla per facilitar la feina dels arqueòlegs, però tenint en compte els mínims que necessita el Museu per rebre el material i inventariar-lo. Salvà ha recordat que el personal del museu està a disposició de qui tengui material per lliurar per resoldre-li dubtes sobre el protocol que cal seguir. 

Així mateix, la directora del Museu ha apuntat com a novetat que «peces molt petites, fràgils o material orgànic no s'han de siglar directament, sinó indirectament, amb l’objectiu de facilitar la tasca dels arqueòlegs, i el document fa recomanacions a aquest efecte».

A l'acte de lliurament, que s’haurà de fer per norma a Son Tous, es durà a terme una comprovació dels materials dipositats i de la documentació que s’aporta. En el moment del lliurament se signarà una acta de dipòsit provisional. Una vegada el material hagi ingressat al museu, el centre té trenta dies hàbils per examinar-lo. Si no hi ha cap deficiència es lliurarà l'acta de dipòsit definitiu. 

El protocol, que s’ha acabat d’enllestir en temps de pandèmia, preveu també que, si les mesures sanitàries ho preveuen, les peces han de guardar una quarantena de catorze dies que s’afegeix al termini de trenta dies que té el museu per examinar el material. 

Procediment per lliurar el material arqueològic

Per poder dipositar els materials procedents d'intervencions arqueològiques i paleontològiques, la persona responsable de l’excavació ho ha de comunicar al Museu de Mallorca, amb una antelació d’almenys 15 dies.

La sol·licitud de lliurament de material s’ha de fer a les dependències del Museu a Palma (C/ Portella, 5, Palma) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. Telèfon de contacte: 971 17 78 38.

En cas de no poder-se personar al Museu, es pot demanar una sol·licitud per correu electrònic a: museudemallorca@dgcultur.caib.es. Aquesta sol·licitud original s'ha d'omplir i entregar al Museu o enviar per correu certificat.

El lliurament de materials s’ha de fer a les dependències de Son Tous (Camí de Can Palou, 07007, Palma) i l’ha de fer la persona responsable de l'activitat arqueològica.