Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Departament de Presidència del Consell incrementa el seu pressupost un 34,5% fins els 25,4 milions d’euros

El Departament de Presidència del Consell incrementa el seu pressupost un 34,5% fins els 25,4 milions d’euros

(14/11/2021)

El reforç dels serveis d’igualtat, promoció sociocultural i de suport als municipis en matèria de projectes de fons europeus, i l’assumpció del servei d’informàtica del Consell conformen els vectors principals de creixement de les xifres de 2022

El pressupost del Departament de Presidència del Consell de Mallorca ascendeix als 25,4 milions d’euros per 2022, amb un increment de 6,5 milions d’euros respecte les xifres d’enguany, un 34,5% més de recursos per les àrees que comprèn: Igualtat, Coordinació, Comunicació, Promoció Sociocultural, Relacions Institucionals i Modernització, a més de Secretaria General, Advocacia, i els Òrgans de Govern del Consell.

El reforç de les polítiques socials que comprèn el departament, i la reestructuració de serveis que estaven assignats a altres departaments i que ara es centralitzen a Presidència per a facilitar-ne la coordinació i eficiència, són les grans premisses del pressupost 2022, que en justifiquen el fort creixement del 34,5%.

L’àrea d’igualtat i diversitat incrementa la seva dotació en 450.000 euros, un 10% més que en 2021, fins als 4,8 milions d’euros. D’aquesta manera es consolidaran els serveis d’atenció especialitzats a dones víctimes de violències masclistes, ja sigui orientació jurídica o d’acompanyament i atenció psicològica, i també en 2022 es preveu la creació del programa d’habitatge i suport per aquest mateix col·lectiu i per a dones en situació de prostitució. També reben un nou impuls els serveis d’atenció integral al col·lectiu LGTBI. I des de Presidència es seguirà impulsant l’emprenedoria entre les dones amb una nova edició dels crèdits per a noves iniciatives empresarials.

La dinamització i les accions lúdiques dirigides al col·lectiu de la gent gran de Mallorca són el bessó de l’acció que es desplega des de la Direcció insular de Promoció Sociocultural, que per 2022 incrementa el seu pressupost fins els 2,8  milions d’euros, amb un 6% d’augment. Aquesta partida permetrà impulsar econòmicament els clubs de gent gran de Mallorca, amb convocatòries de subvencions més àgils i simplificades i per augmentar les activitats organitzades des del propi Consell, assolint el mateix nivell d’abans de la pandèmia.

El Departament de Presidència gestiona iniciatives transversals que vinculen a altres àrees de govern. Aquest apartat, dirigit des de la Direcció insular de Coordinació i Projectes Estratègics, comptarà en 2022 amb 0.5 milions de pressupost, amb els quals mantindrà iniciatives ja posades en marxa en el context de recuperació i reactivació social i econòmica, com són el Mallorca Activa, eina de capacitació laboral i d’informació per a empreses, i l’Oficina de Projectes Europeus, posada en marxa conjuntament amb la Cambra de Comerç, que es dirigeixen de manera primordial als municipis de menys de 20.000 habitants de l’illa. A més també es preveu la gestió de la creació de llocs de feina eventuals en el marc del programa SOIB Reactiva.

L’aportació del Consell a la cooperació cap a països en desenvolupament es fa a través del Fons Mallorquí de Solidaritat, que es nodreix en gran part de la partida econòmica que es destina des del Departament de Presidència, i que per 2022 ascendeix als 1,2 milions d’euros, amb un increment d’un 4%, i que permet sostenir la feina de cooperació municipalista.

El Departament de Presidència assumeix els serveis d’Informàtica del Consell que fins ara depenien del Departament d’Hisenda i Funció Pública, dotats amb 3,9 milions d’euros. Aquest fet suposarà una millora en la racionalització dels serveis de gestió de la institució, i suma aquesta atribució a d’altres que són de caire estructural del Consell com Advocacia, Òrgans de Govern, Secretaria General, Comunicació i Relacions Institucionals. Descomptat l’efecte econòmic del traspàs intern d’aquest servei, l’increment de la dotació del Departament de Presidència per 2022 és d’un 11%.