Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere El Consell informa favorablement sobre la desclassificació dels terrenys de Son Baptista, a Valldemossa

El Consell informa favorablement sobre la desclassificació dels terrenys de Son Baptista, a Valldemossa

(29/05/2020)

L’informe de la CIOTU valida la proposta de l’Ajuntament perquè els terrenys passin a ser sòl rústic

La Comissió Insular d’Ordenació, Territori i Urbanisme (CIOTU) celebrada avui per videoconferència, ha acordat amb informe favorable la desclassificació dels terrenys de Son Baptista, a Valldemossa, a proposta de l’Ajuntament valldemossí. És una modificació del planejament municipal per desclassificar aquests terrenys, que formen una unitat d’actuació del sòl urbà, per convertir-los en sòl rústic. L’acord de la CIOTU suposa l’aprovació definitiva de la modificació puntual del planejament general de Valldemossa, amb la qual els terrenys passen de ser sòl urbà a rústic.

L’informe del Consell valora l’oportunitat i la conveniència de la desclassificació ja que, en més de dues dècades de vigència de l’ordenació actual, no s’ha fet cap passa per al desenvolupament urbanístic dels terrenys i no es considera adient ni convenient un creixement en aquest lloc especialment sensible, que confronta amb el conjunt històric de la Cartoixa, el qual disposa del nivell màxim de protecció patrimonial (bé d’interès cultural).

D’altra banda, la CIOTU també ha emès un informe relatiu a la proposta d’aprovació definitiva del Pla General d’Ordenació de Manacor i del Catàleg d’elements d’espais i béns protegits del municipi. La Comissió ha emès un informe amb recomanacions, que es remetrà a l’Ajuntament perquè esmeni una sèrie de deficiències, a fi que torni a la Comissió per a l’aprovació definitiva.