Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere El Consell de Mallorca i la conselleria d'Educació, Cultura i Universitats signen un conveni de col·laboració en matèria de protecció de menors

El Consell de Mallorca i la conselleria d'Educació, Cultura i Universitats signen un conveni de col·laboració en matèria de protecció de menors

(09/02/2015)

L'acord, rubricat avui per Catalina Cirer i Núria Riera, té com a objectiu establir un protocol per a l'execució de mesures de tutela als centres escolars

La consellera de Benestar Social i presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), Catalina Cirer i la consellera d'Educació, Cultura i Universitats del Govern balear, Núria Riera, han signat aquest matí un conveni de col·laboració en matèria de protecció de menors en centres escolars.

En concret, es tracta d'un acord per a la implantació d'un protocol en l'execució de mesures de protecció en situacions de desemparament als centres escolars depenents de la conselleria, sense contraprestació econòmica per a cap de les dues institucions.

Quan es produeix una situació de desemparament d’un menor per part dels seus pares o tutors, el Servei de Menors n’assumeix la tutela, lo que suposa a la separació de l’infant del seu nucli familiar. Generalment les tuteles s’executen a les dependències del Servei de Menors perquè és un espai neutre per al nin i que no està imbuït  d’elements significatius. Però, de vegades, la manera menys perjudicial pel menor d’executar la tutela, és des de el centre escolar. En aquest sentit Cirer ha posat de manifest “que des de l'IMAS hem considerat necessari establir un protocol d’actuació per aquest moments tan crítics pels nins”.

Aquest protocol estableix la coordinació entre serveis i delimita les funcions de cada professional, la qual cosa aporta seguretat en l’intervenció, rentabilitzant esforços dels professionals d’ambdós serveis amb l’objecte primordial de minimitzar el patiment del menor vetllar pel seu benestar.

En aquest cas concret el protocol estableix les funcions de les dues institucions, davant un possible cas de retirada d'un menor en del centre escolar al que assisteix.

En línies generals, l'IMAS a més de seguir el procediment habitual amb la família biològica de l'infant, ha de comunicar el centre escolar la informació necessària per tal de poder prendre les mesures més adients per l'infant i ha d'haver notificat via resolució administrativa la tutela d'aquest menor, document que exonera el centre escolar de qualsevol responsabilitat referent a la mesura presa.

Per la seva banda el centre escolar ha d'habilitar un espai per a què els tècnics de menors puguin entrevistar-se amb el menor o amb els seus progenitors en cas que sigui necessari. La direcció del centre ha d'avisar el policia tutor o el policia de barri per a què aquest hi sigui present a l'hora de la sortida del centre per evitar que els pares del menor retirat es presentin i demanin responsabilitats al centre o vulguin prendre represàlies contra el professorat.

Durant el 2014, des de l'IMAS s'executaren un total de 194 tuteles, i es finalitzà l'any amb 555 acolliments familiars actius, 93 amb famílies Cangur, 76 amb famílies Niu i 386 amb família pròpia, i altres 353 nins en els diferents centres residencials propis i concertats.