Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell de Mallorca assumeix les competències de Joventut

El Consell de Mallorca assumeix les competències de Joventut

(19/07/2018)

El cost efectiu d'aquests serveis i funcions, que actualment desenvolupen el Servei de Joventut i l'IBJove del Govern, és de 753.738,58 euros

El Ple del Consell ha aprovat assumir el traspàs de les competències en matèria de Joventut del Govern de les Illes Balears que la institució insular seran efectives el pròxim 1 d'octubre.

En aquest sentit el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat ha volgut remarcar que "amb aquestes noves competències complim l'Estatut d'Autonomia i desenvolupam la llei integral de joventut que assignen les competències en matèria de joventut als Consells insulars". Ensenyat també ha afegit que aquesta transferència permet aproximar les polítiques de joventut a la realitat de les persones joves assolint així una millor eficiència dels recursos".

Per la seva part el director insular de joventut, Àlex Segura, ha manifestat que "Mallorca era l'única illa que no comptava amb les competències en Joventut, i amb aquesta passa evitam duplicitats de tasques i donam un nou impuls en aquesta matèria en l'àmbit insular".

Així, les competències i funcions que es traspassen són les següents:


• Educació i formació en el lleure: assistència tècnica, econòmica i material a les escolesde formació, l'expedició de diplomes i la gestió del registre de monitors i directors.

• Activitats de lleure d'infants i joves: programació i execució d'activitats públiques, accions de suport a entitats de lleure

• Instal·lacions per infants i joves (Les Instal·lacions que transcendeixin l'àmbit insular seran gestionades per la CAIB. La Victòria i Can Arabí són considerades de caràcter suprainsular). No són propietat, són gestionades per IBJOVE mitjançant conveni. També la planificació, programació i provisió d'instal·lacions i recepció i tramitació declaracions responsables.

• Suport a l'associacionisme i la participació: foment i promoció de l'organització juvenil en totes les seves manifestacions i articulació de mecanismes de participació.

• Relacions, suport institucional i /o reconeixement als consells locals de joventut.
• Informació juvenil: Assessorament i creació de nous serveis d'informació, programació i execució de formació contínua pel personal informador i promoció de publicacions.

• Mobilitat geogràfica, intercanvis i turisme juvenil.

• Activitats de promoció artística i cultural

• Altres accions (vigilància, inspecció i control de les escoles de formació de temps lliure, de les activitats de temps lliure i les instal·lacions, incoació, tramitació, resolució i execució de la capacitat sancionadora segons normativa o la potestat reglamentaria en joventut i lleure).

Totes aquestes noves funcions, que actualment són gestionades pel servei de joventut de la Direcció General d'Esports i Joventut i l'Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), suposen un cost efectiu de 753.738,58 euros.
Pel que fa a la Direcció Insular de Joventut actual està formada per 5 treballadors i després del traspàs efectiu comptarà amb un total de 12 places.

Amb aquest recurs, la direcció insular esdevindrà un centre coordinador de les polítiques de joventut amb dos vessants. En primer lloc es durà a terme la coordinació municipal on recauen les subvencions i el suport tècnic. Per altra banda, tot el relacionat amb el lleure com són les instal·lacions i els cursos de formació. Finalment, la direcció insular comptarà amb una secretaria tècnica pròpia.

Pel que fa a la feina que s'ha anat realitzant durant els darrers mesos cal destacar l'estudi de realitat municipal de les polítiques de joventut als municipis, realitzat per tres treballadors del programa Joves Qualificats; s'ha impulsat l'Anuari de la Joventut juntament amb el Govern de les Illes Balears, la UIB i la Fundació Caixa Colonya; i s'han aprovat una convocatòria de subvencions pel foment de les polítiques municipals de joventut per als pobles de fins a 15.000 habitants. Finalment, es preveu que els pròxims mesos s'aprovi una altra convocatòria destinada a les entitats juvenils.