Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

El Consell de Caça aprova per unanimitat mesures noves en la caça de la tórtora

El Consell de Caça aprova per unanimitat mesures noves en la caça de la tórtora

(05/05/2020)

El Consell de Caça ha aprovat per unanimitat la Resolució anual de vedes per a 2020-2021, que enguany conté canvis respecte de la captura de la tórtora salvatge. Aquesta espècie (Streptopelia turtur) ha patit una disminució important a gran part del territori europeu i el Consell de Mallorca ha anat prenent mesures des del 2017 per contribuir a conservar-la. 

El conseller de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local, Jaume Alzamora, ha explicat que en aquests moments «no hi ha cap directriu estatal ni europea que reguli la caça de la tórtora més del que nosaltres ja hem anat regulant en els últims anys. No obstant això, entenem que la caça s’ha de fer de manera sostenible i garantint la preservació de les espècies». 

Per això, ha dit, «hem fet una proposta al sector encaminada a reduir la pressió cinegètica sobre la tórtora i, sobretot, a fomentar que es mantinguin elements que contribueixen a la conservació de l’espècie fins al període premigratori, com ara fer sembres específiques o col·locar abeuradors».

Les mesures que afecten la caça de la tórtora salvatge en aquesta nova resolució de vedes són:

  • Es manté el màxim de 3 captures per caçador i dia.
  • Només es permet caçar-ne quatre diumenges d’estiu: 23 i 30 d’agost i 6 i 13 de setembre. Això suposa que aquest 2020 només es cacin tórtores en vedats privats i no en terrenys lliures.
  • Es limita als matins d’aquests quatre diumenges fins a les 12 del migdia, s’elimina, per tant, la caça del capvespre respecte del 2019. Combinada amb la caça del tudó també els matins, aquesta mesura va lligada a la gestió dels vedats en termes de manteniment d’aigua i millores.
  • S’estableixen limitacions respecte dels llocs de caça per no pertorbar les tórtores quan beguin:
  • No es pot caçar en un radi de 30 metres d’abeuradors, enllepolidors ni posadors. 
  • No es pot caçar a menys de 100 metres de punts d’aigua naturals o artificials de més de 30 m2.
  • En cas de tir a lloc fix, els llocs de tir han d’estar separats per un mínim de 50 metres.  

Cal tenir en compte que, des del 2017 s’ha aplicat fins a un 50 % de reducció en la caça de la tórtora salvatge, ja que s’ha passat de 6 a 3 captures per caçador i dia. A més, l’any passat, en un consell de caça extraordinari, es va avançar la data de final de caça de la tórtora al 15 de setembre per reduir la pressió cinegètica sobre els exemplars abans de la migració. 

Conscients que les mesures en la caça no són suficients per conservar la tórtora, el Servei de Caça del Consell fomenta, juntament amb les associacions i les societats de caçadors, altres accions de gestió i millora de l’hàbitat de l’espècie. De fet, el Pla d’Acció per a la conservació de la tórtora europea (2018-2028) de la Comissió Europea dona un paper clau als Programes de Desenvolupament Rural (PDR).

Igualment, s’està treballant en la possibilitat de fer censos en col·laboració amb el GOB per conèixer l’estat real de la tórtora salvatge a l’illa.


Altres espècies

El Consell de Caça és un òrgan consultiu amb vint-i-un membres (representants del Consell Insular, de les administracions, de les associacions de caçadors i del grup ecologista GOB) i també ha aprovat el calendari, les modalitats i les quotes de captura respecte de les altres espècies cinegètiques:

 

PERÍODE

DATES

MODALITATS

CUPOS

CANVIS

Conill

Inici: 21 de juny

Escopeta

6

NO

Finalització: 6 de desembre

Cans eivissencs

Prorrogable fins 27 de desembre prèvia notificació

Falconeria

Tudó (control poblacional)

2, 6 i 9 d'agost per control poblacional prèvia notificació

Escopeta

NO

NO

Mitja veda

Inici: 15 d'agost

Cans eivissencs

6 guàtleres

NO

Finalització: 11 d'octubre

Cans llebrers

4 llebres amb cans llebrers i 3 amb escopeta

Veda general

Inici: 12 d'octubre

Totes

6 perdius

NO

 

 

4 cegues

Finalització: 31 de gener

 

18 tords

  Tórtora salvatge

23 i 30 d’agost

6 i 13 de setembre

Totes

3

Horari de caça fins a les 12h. Distància superior a 30 metres d’abeuradors i menjadors. No es pot caçar a menys de 100 metres de punts d’aigua de superfície igual o superior a 30 m2. 50 metres entre llocs de caça.

Tords amb filats

Inici: 12 d'octubre

Tord

18 tords

 

NO

 

Finalització: 10 de febrer

 

   Perdiu amb reclam

Inici: 27 de desembre

Escopeta

10 amb bagues

NO

Finalització: 31 de gener

 

Prorrogable fins 10 de febrer prèvia notificació

Bagues