Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Consell i Govern ratifiquen el traspàs de les competències d’ordenació turística a Mallorca

Consell i Govern ratifiquen el traspàs de les competències d’ordenació turística a Mallorca

(12/11/2021)

L’acord ha estat aprovat per Comissió Mixta de Transferències Govern-consells insulars

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, han signat avui migdia l’acord del traspàs de les competències en ordenació turística a la institució insular. Un acord que ha estat aprovat per de la Comissió Mixta de Transferències Govern-consells insulars, en què també s’ha avançat un un acord per traspassar places d’inspectors als Consells d’Eivissa, Menorca i Formentera per continuar exercint les competències en Ordenació Turística.

En virtud de l’acord ratificat avui, el Consell de Mallorca assumirà la competència en matèria d’Ordenació turística a partir del pròxim 1 de gener de 2022, excepte el Consorci de places turístiques de l'illa de Mallorca que tendrà efectes l'1 d'abril de 2022. El Consell, a través del departament de Transició, Turisme i Esports exercirà la planificació i la gestió de l'oferta turística, la facultat inspectora i també la potestat sancionadora. El Consell de Mallorca era l’únic consell insular que no les tenia transferides, de manera que amb el traspàs la institució insular assolirà plena competència en matèria turística a l’illa.

Seran atribucions doncs del Consell de Mallorca, la titularitat i la gestió del registre insular d’empreses turístiques, les activitats administratives i de gestió en relació a les mateixes previstes a la Llei del turisme; l’activitat inspectora d’establiments i la potestat sancionadora, la tramitació de queixes d’usuaris, el tràmit de canvi d’ús dels establiments, l’emissió d’informes o la declaració de municipi turístic, entre d’altres funcions.

El Consell també plenes competències per la gestió dels recursos turístics a Mallorca, la implantació de polítiques de qualitat turística i de plans de modernització i el desenvolupament de polítiques d’infraestructures turístiques entre d’altres. El traspàs també preveu que el Consell de Mallorca tindrà a càrrec el Consorci Borsa d’Allotjaments Turístics, que en aquest cas serà efectiu a partir de l’1 d’abril de 2022 i requerirà d’un conveni específic entre el Consell i el Govern que en preveurà la modificació dels estatuts.

El Govern de les Illes Balears mantindrà atribucions sobre la planificació general de l’activitat econòmica, la coordinació entre consells insulars en l’exercici de les seves competències sobre Ordenació, l’exercici de la potestat reglamentària en tot allò que excedeixi la capacitat competencial dels consells i l’àmbit de representació institucional de les Illes Balears amb altres administracions de l’Estat.