Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Totes les notícies

Vés enrere El personal treballador del Consell de Mallorca disposarà d’un sistema de teletreball capdavanter a partir de gener de 2021

El personal treballador del Consell de Mallorca disposarà d’un sistema de teletreball capdavanter a partir de gener de 2021

(26/11/2020)

El conseller Colom ha destacat que «amb el suport d’una ampla majoria de la part social», serveix per modernitzar la institució i «garanteix la conciliació laboral i la qualitat del servei públic».

A partir de gener del 2021 els treballadors i les treballadores del Consell de Mallorca podran accedir a un nou sistema de teletreball capdavanter a tota Espanya. És un dels primers en adaptar-se a la normativa estatal, vigent des del mes d’octubre del 2020. 

El sistema que implantarà la institució insular introdueix novetats que tenen com a objectiu garantir el dret del personal del Consell a conciliar la vida familiar i laboral i també el dret de la ciutadania a rebre una atenció de qualitat. El conseller d’Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom ha destacat que el sistema pel qual aposta el Consell de Mallorca «té el suport d’una ampla majoria de la part social», ja que només té el vot en contra del sindicat UGT. Colom ha explicat que el nou sistema servirà per modernitzar la institució i «garanteix la conciliació laboral i la qualitat del servei públic». El conseller també ha remarcat que el teletreball era una reivindicació del personal del Consell i dels representants sindicals des de fa més de 10 anys. «Una demanda a la qual ara li donam compliment», ha dit.

Cal matisar que no es tracta d’una proposta relacionada amb la covid-19, sinó d’un dret al que podran accedir els treballadors i les treballadores de la institució insular de cara al futur i a partir de gener del 2021 que és quan entrarà en vigor, independentment de la situació epidemiològica.

 

Novetats per millorar l’eficàcia 

Les novetats que introdueix aquest nou sistema de teletreball van encaminades a incrementar l’eficàcia i l’eficiència de la feina del personal que treballi a distància. 

Una de les noves mesures és la creació de la figura del supervisor o supervisora que serà, el o la cap de servei o superior jeràrquic qui establirà els objectius que ha d’assolir el treballador. Aquest, ha de presentar un pla de feina setmanal per aconseguir el que la persona supervisora li ha marcat i quinzenalment el supervisor certificarà el grau de compliment dels objectius.

Una altra mesura nova és que de forma permanent tota la gent que treballa al Consell, que fan o volen fer teletreball, tindran la possibilitat d’accedir a una formació en línia, que sempre estarà disponible. La formació serà gratuïta i s’haurà de fer de manera obligatòria. També les persones que facin la supervisió rebran formació específica. 

La darrera proposta innovadora d’aquest sistema és el fet de permetre que la persona que teletreballi ho pugui fer des de llocs diferents, no només des de ca seva.

 

Condicions i requisits

El teletreball el pot sol•licitar el personal del Consell de Mallorca, així com qui fa feina als organismes autònoms i als ens que hi estan vinculats. Els treballadors i les treballadores hauran de concretar un període de disponibilitat mínim de quatre hores al dia en les quals han d’estar localitzable. Podran fitxar entre de les 9 a  les 17 h.

Per mantenir un funcionament òptim, s’ha establert que podrà fer teletreball un màxim del 50 % del personal de cada servei, però, en casos excepcionals, es podrà autoritzar que s’ampliï aquest percentatge. Si hi ha més demanda es determinarà, segons criteris de prioritat com que hagin de tenir cura de fills o filles menors, persones dependents al seu càrrec o altres circumstàncies que determinin la necessitat de treballar a distància. 

En cas que la demanda de teletreball no superi la meitat del servei, qui tingui el permís per teletreballar el podrà prorrogar. Però, si hi ha diferents persones en condicions semblants, s’atorgarà respectant l’alternança. La vigència del permís és anual.

Com és evident, no podran accedir al teletreball les persones que, per les condicions de la feina que fan, no poden desenvolupar-la a distància, com  per exemple personal d’assistència residencial o el personal del cos de Bombers. 

 

Equipaments i seguiment del sistema

El Consell de Mallorca proporcionarà els mitjans tecnològics que requereixi el teletreball i, per això, ja s’ha habilitat en el pressupost del 2021 una partida pressupostària de 246.000 €, dels quals una part són per a les aplicacions informàtiques, llicències i sistemes de seguretat i 156.000 € per adquirir ordinadors portàtils plenament equipats. Per poder iniciar el sistema de teletreball en gener del 2021, si cal, s’ha establert un període transitori durant el qual, de forma voluntària, el personal treballador que ho vulgui podrà accedir al teletreball aportant els seus mitjans.

Per fer seguiment de la implantació progressiva del sistema, es constituirà un grup tècnic de coordinació que es reunirà de manera periòdica, també en formaran part els representants sindicals.

Aquesta innovadora proposta és fruit de la feina conjunta i coordinada d’un grup de treball que es va constituir al juny i que ha fet feina durant sis mesos amb participació dels tècnics del Departament de Recursos Humans, del Serveis d’Informàtica, i dels serveis de prevenció de riscos del Consell i de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.