Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Mallorca.es Transparència

CA

Webs oficials

Assessorament als municipis que ho necessiten en les següents matèries:

  • Redacció de projectes i direcció d’obres per a ajuntaments de menys de 10.000 habitants prèvia sol·licitud per part de l’ajuntament interessat.
  • Assessorament tècnic en projectes municipals.
  • Suport tècnic a les convocatòries d'ajuts relatives a obres i altres convocatòries de caràcter tècnic (Pacte de batles i batlesses, vehicles elèctrics, prevenció  de la contaminació, etc).
  • Redacció d’informes sobre permisos d’instal·lació d’activitats i redacció dels plans d’inspecció anuals per a ajuntaments de menys de 20.000 habitants.
  • Redacció, revisió, adaptació i/o modificació dels instruments de planejament urbanístic dels municipis de menys de 5.000 habitants.
  • Assessorament tècnic sobre la gestió de residus que principalment, ajudarà les entitats locals que ho sol·licitin en la transició cap a l'autogestió del servei de recollida selectiva de paper, cartró, vidre i envasos lleugers. 
  • Suport tècnic en el desplegament normatiu que es preveu en el Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus urbans.            

Tràmits i procediments relacionats