Consell de Mallorca - Favicon
Consell de Mallorca Seu Electrònica Infomallorca Transparència

CA

Webs oficials

Mesures desescalada

A partir de dia 12 de maig es reobren en horari habitual les estacions ITV. Es mantenen les cites previstes a partir d'aquest dia, respectant les mesures de prevenció establertes. Les cites que no han pogut ser ateses durant l'estat d'alarma, rebran nova comunicació per concertar una nova cita amb prioritat respecte de la resta de ciutadania.   

Inspeccions periòdiques obligatòries

Les inspeccions tècniques periòdiques obligatòries tenen la missió de comprovar que tant l’estat general com els elements de seguretat dels vehicles es troben en condicions de continuar circulant sense que el vehicle constitueixi un perill per als seus ocupants ni per a la resta de persones. La inspecció també mira per la protecció del medi ambient, realitzant un control del nivell d’emissions, i també se’n cuida de comprovar la legalitat d’altres aspectes com ara inscripcions reglamentàries i reformes, entre d’altres.

CITA PRÈVIA

És imprescindible sol·licitar cita prèvia per passar la inspecció periòdica a qualsevol estació d'ITV (Palma, Can Pastilla, Inca o Manacor):

  • Per telèfon al 871 57 55 44, en horari de dilluns a divendres de 9 a 21 hores i els dissabtes de 9 a 14 hores.
  • O bé a través del seu web.
Entra en vigor el nou contracte de la ITV

Entra en vigor el nou contracte de la ITV

(01/01/2020)

Les noves condicions defineixen el temps d’espera a una mitjana de 13 dies com a màxim en la cita prèvia, contemplen un increment de la plantilla i estableixen formes noves de pagament.

El nou contracte de per a la gestió de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) de Mallorca ha entrat avui en vigor. Aquest modifica el model de gestió per donar més pes al Consell. La institució insular, que va adjudicar a l’empresa General de Servicios ITV SA la licitació del servei el passat mes d’octubre, s’encarregarà ara de recaptar les taxes, entre altres qüestions, i l’empresa adjudicatària es dedicarà únicament a les inspeccions i cobrarà només per les que dugui a terme. 

Les noves condicions estipulen també que l’empresa adjudicatària ha d’assegurar un temps mitjà de cita prèvia de 13 dies com a màxim. En aquest sentit, a partir de demà, dia 2 de gener de 2020, s’incrementarà en tres hores l’horari de les inspeccions d’ITV. D’aquesta manera, les quatre estacions, que fins ara feien inspeccions de les 7 h a les 19 h, passaran a fer-les de les 6 h a les 21 h. A més, les actuals clàusules preveuen la incorporació de 21 nous treballadors i treballadores, fet que repercutirà també de manera positiva en el temps d’espera tant de cita prèvia com a d’inspecció. 

Una altra de les novetats és que el Departament de Mobilitat i Infraestructures del Consell abarateix en un 25 % les taxes de la inspecció que a partir d’ara recaptarà la mateixa institució. En aquest sentit, tant el contracte com l’ordenança fiscal que entren avui en vigor, estableixen en l’article 7, pel qual s’aproven les taxes de la ITV, que el procediment d’ingrés per a totes les inspeccions serà d’autoliquidació i els mètodes de pagament seran els següents: 

•    Amb targeta de crèdit o dèbit als punts habilitats a cadascuna de les estacions. 
•    A qualsevol entitat financera col·laboradora del Consell de Mallorca, emprant el document de liquidació corresponent, expedit prèviament a les estacions d’ITV. 
•    També s’està fent feina per habilitar al llarg de 2020 el pagament per via telemàtica a través de la seu electrònica del Consell, i que facilitarà l’accés directe a les línies d’inspecció. 

Les noves condicions contemplen també la contractació amb centres especials d’ocupació així com la modernització del servei. Es disposaran instal·lacions d’energia solar tèrmica i es millorarà la neteja i el manteniment de les estacions i zones enjardinades.

L’entrada en vigor del nou contracte no suposarà, en canvi, cap modificació pel que fa a les inspeccions tècniques que han de passar els vehicles agrícoles. Aquestes es continuaran fent com es feien fins ara, és a dir, que els vehicles no hauran de desplaçar-se fins a les estacions, sinó que es continuarà traslladant un servei mòbil fins als diferents indrets de l’illa, perquè aquests tipus de vehicles puguin dur a terme les inspeccions oportunes. 

Al procés de licitació, que es va obrir al mes de maig de 2019, hi varen concórrer quatre empreses. El termini del contracte actual serà de dos anys, però hi ha la possibilitat de prorrogar-lo fins a dos anys més, any per any. A més, el Consell ha previst un règim sancionador davant possibles incompliments per part de l’empresa adjudicatària en alguna de les noves condicions pactades. 


 


 

Ciclomotors

 

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 3 anys  -  Exempt

Més de 3 anys      -  2 anys

Motocicletes particulars, quadricicles i quads

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 4 anys  -  Exempt

Més de 4 anys      -  2 anys

Turismes particulars

 

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 4 anys  -  Exempt

De 4 a 10 anys      -  2 anys

Més de 10 anys    -  1 any

Vehicles lleugers

(Camions i vehicles mixtos de fins a 3.500 kg i derivats de turismes)

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 2 anys  -  Exempt

De 2 a 6 anys        -  2 anys

De 6 a 10 anys      -  1 any

Més de 10 anys    -  6 mesos

Vehicles pesats

(Camions, vehicles mixtos de més de 3.500 kg i remolcs)

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 10 anys -  1 any

Més de 10 anys     -  6 mesos

Autobusos

 

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 5 anys  -  1 any

Més de 5 anys      -  6 mesos

Caravanes

 

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 6 anys  -  Exempt

Més de 6 anys      -  2 anys

Tractors agrícoles

(Vel.> 40 km/h)

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 4 anys  -  Exempt

De 4 a 16 anys      -  2 anys

Més de 16 anys    -  1 any

Resta de vehicles agrícoles

 

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 8 anys  -  Exempt

De 8 a 16 anys      -  2 anys

Més de 16 anys    -  1 any

Autocaravanes

 

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 4 anys  -  Exempt

De 4 a 10 anys      -  2 anys

Més de 10 anys    -  1 any

Vehicle especial

(Obres i serveis = 25 km/h)

1a matriculació  -  Periodicitat

Menys de 4 anys  -  Exempt

De 4 a 10 anys      -  2 anys

Més de 10 anys    -  1 any

Inspeccions no periòdiques i de vehicles agrícoles

A més de les inspeccions periòdiques, a les estacions d'ITV també es poden legalitzar reformes com puguin ser enganxalls, ús de kits o vehicles carrossats. Es realitza la inspecció prèvia a la matriculació de vehicles d'importació; s'emeten duplicats de les targetes d'ITV, es realitzen les inspeccions periòdiques de vehicles agrícoles i dels seus remolcs, es tramita la classificació d'un vehicle com a històric, etc. Tots aquests procediments els realitza de manera directa el Servei d'ITV del Consell de Mallorca, obrint el corresponent expedient administratiu previ a la inspecció tècnica.

Per a aquests procediments no hi ha cita prèvia.

Enllaços relacionats

Tràmits i procediments relacionats