Taller: Aprofundint en els grans reptes dels RRHH. L’estabilització de l'ocupació pública i els fons europeus NGEU. Seguim avançant.

Durada

20 hores

Modalitat

Presencial

Acreditació

Assistència amb aprofitament

Objectius

1. Aprofundir en les claus per al desenvolupament dels processos d'estabilització a les administracions municipals, interioritzant el Decret llei 6/2022, de 13 de juny, de noves mesures urgents per reduir la temporalitat en l'ocupació pública de les Illes Balears.
2. Aplicar el desenvolupament de la gestió dels Fons Next Generation EU a les EELL. Claus per a l'organització als municipis
3. Visionar de manera estratègica les polítiques públiques en un model de creixement de ciutat sostenible.

Bloc de continguts

Tema 1. Desenvolupament dels processos d'estabilització a la llum de la llei 20/21 de 28 de desembre.
Tema 2. Fórmules per dotar de RRHH qualificats davant dels nous reptes.
Tema 3. El control intern dels fons europeus NGEU.
Tema 4. Avançant en els plans antifrau.
Tema 5. Com organitzar l'ajuntament per donar cobertura al repte dels fons europeus NGEU.
Tema 6. Alineació de les polítiques públiques d'ODS dels ajuntaments finançades amb els fons NGEU.

Equip docent

Fátima Lozano Villavieja, interventora a l’ajuntament d’Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Manuel Ferreira Recio, cap de servei de Registre General de Personal a la Junta de Castella i Lleó
Maria Jose Fernàndez Domínguez, interventora a l’ajuntament de Boadilla del Monte (Madrid)
Amedeo Spadaro, professor d'Economia Pública a la Universitat de les Illes Balears.

Destinataris i requisits

Funcionaris/àries d'administració local amb Habilitació de Caràcter Nacional i empleats/ades públics locals amb responsabilitats en la matèria.

Criteris d'avaluació

- Assistència com a mínim al 90% de les hores presencials.
- Documentar l’assistència mitjançant la seva firma al control de presència.
- Entrega i superació de les activitats proposades per l’equip docent. 

Altres dades

Data i horari    
Setembre: 8, 9, 12 i 13 (totes les sessions de 9,30 a 14,30 h)
Lloc: Sala d’actes de la Federació d'Entitats Locals (FELIB). C/ del General Riera, 111  Palma

Inscripció

Fins el 2 de setembre


Informació relacionada