Accés al material

És possible que per a la correcta audició dels diferents materials que trobareu en aquesta pàgina, hagueu d'accedir des d'un navegador associat a Google, per exemple Google Chrome.

2020_Curs telepresencial: Gestió de l'endeutament de les entitats locals. Prudència financera. Anàlisi de el nou Reial decret llei de mesures financeres: suspensió de les regles fiscals

Objectiu general:

1. Conèixer les noves mesures de la Hisenda Local.
2. Analitzar el marc legal de l'endeutament de les entitats locals.
3. Treballar a partir d'exemples pràctics de l'aplicació del principi de prudència financera

Bloc de continguts:

1. Marc legal de l'endeutament. Estudi de Reial decret llei 27/2020 de mesures financeres. Impacte de les mesures i suspensió de les regles fiscals.
2. Direcció financera. Gestió de l'endeutament. Cost les operacions de crèdit.
3. Estalvi net i capital viu. Préstecs i crèdits. Quadres d'amortització. Relació amb els PEF.
4. Expedient de concertació d'operacions de crèdit.
5. Introducció i nocions generals de el principi de prudència financera. Aplicació pràctica i exemples.
6. Situació actual i problemàtiques de la gestió de l'endeutament local.

Equip docent:

José Manuel Farfán Pérez (tesorero Diputación Provincial Sevilla y del OPAEF), María del Mar Mota Sánchez (tesorera Ayuntamiento de Conil) y Alfredo Velasco Zapata (economista de la Unidad de Asesoramiento Económico a Municipios del OPAEF) i Elena Montejo Fuentes (Interventora General del Consejo de Mallorca)


Informació relacionada